Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
พระครูพินิจสมาจาร อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อโด่ ชัยเสอม เมื่อสมัยเป็นเด็กได้รับการศึกษา จากพระอาจารย์ปั้น เจ้าอาวาสวัดนามะตูมสมัยนั้น หลวงพ่อโด่ อุปสมบทที่วัดนามะตูมมีพระอาจารย์เพ็ง เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีคู่กับวิชาคาถาอาคมกับอาจารย์ปั้นและอาจารย์เพ็งเมื่อเรียนจบจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ออกธุดงค์หาอาจารย์ทางเวชมนต์คาถาอาคมต่อไปอีก เช่น หลวงพ่อสังข์ วัดเนินสังข์ ตำบลไร่หลักทอง และ หลวงพ่อทิม วัดละหานไร่ เป็นต้น หลวงพ่อโด่ เป็นเจ้าอาวาสแทนอาจารย์ปั้น เมื่อพ.ศ. 2440 เป็นเจ้าคณะตำบลนามะตูม เมื่อพ.ศ. 2476 เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพ.ศ. 2481 พร้อมกับสมณศักดิ์ พระครูพินิจสมาจาร และได้เป็นพระครูชั้นเอก เมื่อพ.ศ. 2512 หลวงพ่อโด่ เป็นพระอาจารย์ที่มีคาถาอาคมขลัง เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งใกล้ไกล วัดใดทำพิธีปลุกเสกเหรียญและวัตถุมงคลใด ๆ ต้องมีรายนามของหลวงพ่อโด่รวมอยู่ด้วย ทุกครั้ง รวมทั้งการรับนิมนต์ เจิมบ้าน เจิมรถ เจิมป้าย ฯลฯ หลวงพ่อโด่ นอกจากเป็นพระที่มีคาถาอาคมแล้ว ยังเป็นพระหมอยาแผนโบราณรักษาหลายโรค ยังทำให้ท่านมีชื่อเสียง ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ขอเป็นเจ้าของวัตถุมงคลไม่ขาดสาย เฉพาะอย่างยิ่งเหรียญงานฝังลูกนิมิต เหรียญรุ่น จปร. และแหนบรุ่นต่าง ๆ หลวงพ่อโด่ มรณภาพเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเป้นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2518
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
เป็นหนังสือห้องสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่างๆ เช่น ยาประดังทั้งหมด ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้มะเร็ง ยาแก้ตา ยาบำรุงธาต ยาแก้ลม ยาแก้พยาธิ (เอกสารเลขที่ ธม.ส.89)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดเขาบางทราย พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดในชลบุรี ความเป็นมาของเขาพระบาทบางทราย พร้อมทั้งจดหมายเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำริทรงถวายผ้าพระกฐินและการยกฐานวัดเขาบางทรายเป็นพระอารามหลวง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชลบุรี รายการที่ดินวัดเขาบางทราย งานซ่อมพระประธาน พระอุโบสถวัดเขาบางทราย การตักบาตรเทโว วิหาร-บูรพาจารย์ วันสำคัญของวัดเขาบางทรายและวัคถุมงคลของวัดเขาบางทราย ชลบุรี ที่ได้รับความนิยมสูง ภายในเล่มประกอบด้วยภาพโบราณสถานที่สำคัญของวัดเขาบางทราย ภาพผู้สถาปนาวัดเขาบางทรายและภาพเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายชลบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดูพิกัด
ปัจจุบันกลองยาวของนายประทวน บุญผึ้ง มีการนำผ้าสีมาแต่งให้สวยงามและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ตัวกลอง ด้วยลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้น มีการทาสีให้สวยเด่นสะดุดตา เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ของวงกลองยาวนายประทวน บุญผึ้ง ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ซื้อหามาได้ทั่วไปซึ่งการเลือกเครื่องดนตรีประกอบเหล่านี้ ใช้วิธีฟังเสียงที่ตีออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ โดยอาศัย ประสบการณ์ของผู้เล่น
ดูพิกัด
ในช่วงวันเข้าพรรษา ชาวสัตหีบผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางประเพณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย)เวลาทำพิธี วันแรก เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีหล่อเทียน วันที่สองเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่รถต้นเทียน มีการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอกล่าวเปิดงาน เจ้าอาวาสวัดสัตหีบกล่าวสัมโมทนียคาถา คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน - อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย - สร้างความสามัคคีในองค์กรต่างๆ - จรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
เริ่มแรกไปฝึกงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1 ปี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากบิดามารดานำมาซื้ออุปกรณ์สร้างเรือนเพาะชำกล้วยไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้ประดับมีการพัฒนาปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ และได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับให้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เข้าชมสวนอยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
พระครูวรเวชวิศาล สุวณฺโณ นามเดิม สมบุญ อินทสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 อายุ 63 ปี เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณและพัฒนาการรักษากระดูก ด้วยระบบความร้อนประกอบกับสมุนไพรจนประสบความสำเร็จได้รับความศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้ริเริ่มผลิตแก๊สชีวภาพจากรำข้าวขึ้นใช้ประโยชน์ เป็นการประหยัดเงิน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา โดยนำความเจริญทุกรูปแบบเข้าสู่วัดและชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน ท่านปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา และประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนตลอดมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ พระครธวรเวชวิศาล สุวณฺโณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ป้องกันและรักษาโรค) ประจำปี พ.ศ. 2535
ดูพิกัด
นายพิทักษ์ ทองแพง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่ตำบลบ้านหนองสังข์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีฝีมือในการปั้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักโฟมให้เป็นลายไทย ศิลปะเกี่ยวกับการใช้สีให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวิทยากรด้านจริยธรรมให้กับโรงงานตามอำเภอต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของชุมชนในอำเภอต่าง ๆ เป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (ภาพปั้น) ประจำปีพ.ศ. 2543
ดูพิกัด
วัดเกาะแก้วคลองหลวง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน ตั้งเมื่อพ.ศ.2400 โดยข้าราชการในสมัยนั้นร่วมกับชาวลาวที่อพยพมาจากลุ่มแม่น้ำโขงได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเสนาสนะสงฆ์ขึ้น และช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2439
ดูพิกัด
วัดระเวิงรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ บ้านระเวิง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา วัดระเวิงรังสรรค์ ตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2522 ชาวบ้านเรียกว่า วัดระเวิง เพราะเรียกตามชื่อหมู่บ้าน การสร้างวัดเริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. 2514 พระอาจารย์ไล้เดินทางมาปักกลด ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่ โดยเริ่มแรกได้สร้างที่พักสงฆ์ให้ โดยมีนายยิ้ม พึ่งหินและนางทิม ร่วมกันถวายที่ดิน พระอาจารย์ไล้จึงได้เริ่มสร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ ต่อมาอาจารย์ไล้ลาสิกขาบท หลวงปู่ขันธ์ จนฺทสุวณฺโณดูแลต่อมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2523 พระครูสถิตสีสลิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก จึงได้สร้างอุโบสถ หอระฆัง และก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
ดูพิกัด
วัดเขาบุญมีดาราราม ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งคา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญการกุศล ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 โดยนายยินดี คงขาว ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จำนวน 15 ไร่ และเริ่มสร้างวัดตั้งแต่ปี 2503 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517
ดูพิกัด
วัดบึงวรสถิตย์ หรือวัดบึงล่าง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นอารามราษฎร์ ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอาจารย์เขียวเดินทางจากวัดบุญญฤทธยาราม (วัดบึงบน) มาถางที่วัดตรงปัจจุบันแล้วตั้งเป็นวัดขึ้น ในครั้งนั้นชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกวัดนี้ว่า "วัดไร่บ้านบึง" บริเวณหน้าวัดมีพระพุทธไตรโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินอ่อน
ดูพิกัด
สะพานปลาอ่างศิลาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ตามคำเรียกร้องของชาวประมงที่ต้องการให้จังหวัดชลบุรีมีท่าเทียบเรือสาธารณะ ปัจจุบันที่นี้เป็นท่าเทียบเรือประมงแห่งใหญ่ที่หนึ่งของจังหวัดชลบุรี สะพานปลาแห่งนี้ยังมีตลาดสดอาหารทะเลให้จับจ่าย หากนักท่องเที่ยวต้องการชมวิธีการดำเนินชีวิตของชาวประมงชลบุรีจะต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปดูวิธีการขึ้นของทะเลที่หามาได้ หากหิวแล้วละก็ที่สะพานปลาก็มีร้านอาหารไว้คอยบริการ รับรองท่่านจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆ ในราคาย่อมเยาว์ สะพานปลาอ่างศิลาตั้งอยู่โค้งแรกที่มองเห็นทะเลเมื่อเข้าเขตบ้านอ่างศิลา ตรงเข้าไปจะเห็นสะพานปลา ที่มีเรือประมงจอดอยู่มากมาย นั่นก็คือ ตลาดอ่างศิลา หรือสะพานปลาอ่างศิลานั่นเอง ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2499 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุที่ว่าจังหวัดชลบุรีนั่นไม่มีที่จอดเรือสาธารณะ
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 7 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้อำนวยความสะดวก มีรูมเซอร์วิส ห้องประชุม และจักรยานให้เช่าไว้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับชายหาดส่วนตัว เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2016 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand