Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ 80 ปี ของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์(ประพันธ์ กิตตสาโร) เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะอำเภอเมือง ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ สมณศักดิ์และตำแหน่ง พร้อมทั้งผลงานในด้านต่าง ๆของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ซึ่งได้บันทึกโดยนายมนู ธรรมสุนทร ไวยาวัจกรวัดกลาง และเรื่องเล่าความเป็นมาของวัดกลาง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเล่าโดยนายสุนทร ตั๊นตระกูล อดีตมรรคทายคของวัดกลาง นอกจากนี้ยังได้นำบทความเกี่ยวกับธรรมะมาจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประมาณ 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเจริญอายุ คติเตือนใจ แก้จนคนดี ฯลฯ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพชลธารมุนี หรือหลวงพ่อวิเชียร เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง ประวัติและผลงานของหลวงพ่อขณะมีชีวิตอยู่ รวมข้อมูลที่หลวงพ่อวิเชียร สร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว สมเด็จ ลูกประคำแร่น้ำพี้ สีผึ้งสาริกา และนางกวัก รุ่นต่าง ๆ ระหว่างพ.ศ. 2481 ถึงพ.ศ. 2536 รวม 38 รุ่น แต่ละรุ่นให้ข้อมูลที่พ.ศ. ที่สร้าง รูปแบบขององค์พระ พุทธคุณพร้อมภาพประกอบนอกจากนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ข้อคิดกว่า 10 เรื่อง เช่น สาธุนรธรรม จดหมายจากพญายม เข็มขัดหยก หมูมือคน วิธีดับทุกข์เพราะ...ธรรมะ เจ้าเป็นใคร...เจ้าไปไหน ธรรมดาชีวิต กรรมบันดาล และคาถากันตาย
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่ม เริ่มแรกกล่าวถึงประวัติของพระครูวิจิตร ธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประวัติพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ต่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิสุงคามสีมา ประวัติวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปิลินทวรรคที่ 40 ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร มนต์พิธี ประวัติการสร้างพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี ผอบทองลงยาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่วัดนามะตูม พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนามะตูม พิธีหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี พิธีขอรับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมข้อมูลและภาพของผู้อุปถัมภ์วัดนามะตูม
ดูพิกัด
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2548 สาขาการช่างฝืมือ(งานทอผ้า) นางสาย เสริมศรี เป็นผ้มีความารถทางด้านการทอผ้าอย่างิย่ง เริ่มฝึกหัดทอผ้ามาตั้งแต่เยาววัยตนผูกพันกับอาชีพนี้มาตลอดชีวิต นางสาย เสริมศรี เป็นผ้ฟื้นฟูและสืบสานงานทอผ้า โดยคิดประดิษฐ์ลายผ้าใหม่ๆ นอกจากนี้ยังริเริ่มทอผ้าสีสด เพื่อให้เข้ากับสมัยนิยมดีกด้วย ถึงแม้จะประสบกับอุปสรรคนานาประการ อาทิเช่น ด้วยที่จะใช้ทหายากและมักขาดตลาด ผ้าที่ทอแล้วถึงแม้จะสวยงานแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยม ค่าแรงงานที่ได้รับค่อนข้างต่ำ แต่ก็มิได้ย่อท้อง เพราะมีใจรักในงานทอผ้าอีกทั้งภูมิใจในงานนี้เพราะเป็นงานที่บรรพบุรุษของตนได้สั่งสมและสืบทอดให้ตกถึงเยาวชนรุ่นหลังๆ เพื่ออนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่นสืบไปชื่อที่ติดหูชาวบ้าน ป้าไอ๊ อายุ 71 ปีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในตำบลบ้านปึกที่ยังมี การทอผ้า ซึ่งการทอผ้าโดยทั่วไปมักพบเห็นในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ สำหรับในจังหวัดชลบุรี มีเพียงที่ตำบลบ้านปึก เพียงแห่งเดียว ที่บ้านป้าไอ๊ และบ้านของน้องสาวที่ยังทอผ้าเพราะความรักและความผูกพันที่มีมานานปัจจุบันการเผยแพร่ผลงานหรือสอนให้ใครบ้างได้รับการถ่ายถอดจากน้าสาวซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาและมารดาของตนอีกทอดถ่ายทอดวิธีการทอดผ้าแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โดยสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ สอนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดูพิกัด
พุทธมณฑลชลบุรี เป็นพุทธมณฑลประจำจังหวัดที่ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ได้มอบที่ดินให้ 300 ไร่ โดยมีมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชนในจังหวัดชลบุรีได้จัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพร้อมทั้งพระพุทธรูปปางลีลาขนาด 9 วา 2 ศอก เพื่อเป็นสถาบันหลักในพระพุทธศาสนาอันเป็นพุทธบูชาและถวายแป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ดูพิกัด
ศาลาฤาษีเขาสามมุข ตั้งอยู่บนเขาสามมุข เป็นที่สถิตของร่างทรงปู่ฤาษีนารอดที่ได้ลงมาโปรดผู้คนให้หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ จนเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไป ถ้าใครเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ก็จะมากราบไหว้ขอพรและมักจะได้สมตามปรารถนา ภายในมีปูชนียวัตถุมากมายให้กราบไหว้ อาธิ องค์พระนารายณ์ องค์ปู่ฤาษีนารอด หนุมาน พระสังกัจจายน์ เป็นต้น ศาลาฤาษีเขาสามมุข อำเภอเมือง ประวัติพอสังเขปก่อนที่จะมาเป็น ศาลาฤาษี มีอาจารย์วสันต์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเข้าทรง มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ต่อมาก็มีอาจารย์เป๋าเอิน ท่านอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์มาชี้บอกว่าอาจารย์วสันต์ เป็นร่างทรงของปู่ฤาษีนารอด แต่อาจารย์วสัตน์ไม่เชื่อ อาจารย์เป๋าเอินจึง สวดมนต์ อาจารย์วสัตน์รู้สึกมืนงง อาจารย์เป๋าเอินบอกว่าอาจารย์วสันต์เป็น ร่างทรงของปู่ฤาษีนารอดต่อไปข้างหน้า จะแผ่บารมีช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ ได้ยากและพวกที่ถูกภูตผีปีศาจรังแก เป็นองค์ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน อาจารย์สวันต์ก็เลยอยู่กับท่านมาตั้งแต่นั่นถึงบัดนี้ก้อ 40 กว่าปี ต่อมาอาจารย์ท้วม มาชวนไปช่วยสร้างวัดแสนสุข เพื่อไปช่วยกันบูรณะวัด อาจารย์สวันต์ก็เลย ไปอยู่กับอาจารย์ท้วมหลายปี ปู่ฤาษีนารอดมาเข้าฝันอาจารย์ท้วมว่าอยากอยู่ บนเขาช่วยบอกกับร่างที่ใช้ทรงช่วยซื้อที่ดิน ตอนนั้นเงินก็ไม่มีจะไปซื้อ ต่อมาท่าน ก็บันดาลโชคให้ก็เลยไปซื้อที่ดินที่ตั้งของศาลาฤาษี และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ ปี 2506 มาเสร็จเรียบร้อยในปี 2509
ดูพิกัด
วันไหล คือวันทำบุญขั้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ โดยจะกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวพุทธทั่วประเทศเรียกกันว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ถือเป็นวันเทศกาลตรุษไทยตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแบบเดิมในเดือน 5 1 ค่ำ ช่วงฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนวัดใดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง วัดในบริเวณนั้นก็จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น โดยขนทรายตามชายหาด แม่น้ำ ใกล้วัด หรือขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมขังอยู่ตามหนอง คลองบึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการรวมคนเพื่อรวมขุดลอกคลอง หนอง บึง ให้สะอาดเมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขินน้ำไหลได้ตามปกติ ไม่ขังเจิ่งท่วมตามแหล่งต่าง ๆ สิ่งนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการก่อพระทรายน้ำไหลในเทศกาลตรุษไทย ทรายที่ขนเข้าวัดนั้น ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเสนาสนะปูชนียสถานในวัดหรือถมบริเวณวัด
ดูพิกัด
เดิมมีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้พบเห็นผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ในงานแสดงสินค้าในหลาย ๆ แห่ง จึงเกิดความสนใจมาก และได้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหน่วยงานที่เปิดอบรม และได้ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ ทำให้เกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
วัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งเมื่อพ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดป่าอัมพวัน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2531 พระมหาตอง ได้ธุดงค์มาปักกลด บริเวณสวนมะม่วง หุบเขาช่องมะเฟือง ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เห็นว่าเป็นสถานที่ร่มรื่น สงบ วิเวก เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาท่านจึงได้ไปปรึกษาพระมหาบุญเลิศ วัดป่าลิไลยวัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงได้พากันไปชวนญาติโยมไปดูพื้นที่และนายนิวัติ รังสิกวานิช ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจำนวน 11 ไร่เศษ จากนายบุญส่ง โดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้สร้างวัดเท่านั้น คณะญาติโยมได้มีหนังสือกราบเรียนท่านพระอาจารย์จันทร์ดี ลัทธิวิหาริกของพระโพธิญานเถระเพื่อปรึกษาเรื่องสร้างวัดดังกล่าว ต่อจากนั้นพระอาจารย์จันดี และคณะทั้งพระฆราวาสจึงได้เดินทางไปดูสถานที่อีกครั้งหนึ่ง เห็นว่าที่ ๆ ซื้อไว้ก่อนนั้นไม่เหมาะสมจึงได้ไปขอซื้อที่ของนายสนี่น ธรรมพัฒน์ ซึ่งดูมีสภาพป่าที่สงบร่มรื่นกว่า จึงได้ตกลงซื้อในราคา 150,000 บาท และอุบาสิกาไพลิน รังสิกวานิช ได้ซื้อถวายอีก 1 แปลง ระยะแรกของการก่อสร้างวัดได้เริ่มขึ้นและในวันวิสาขบูชา ปี 2531 เป็นวันกำเนิดวัดป่าอัมพวัน
ดูพิกัด
วัดหนองเขิน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขิน ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง และกุฏิชี วัดหนองเขินตั้งเมื่อพ.ศ.2479 โดยมีนางสี แซ่เฮ็ง เป็นผู้บริจาคที่ให้สร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2500
ดูพิกัด
วัดใหญ่อินทรารามหรือแต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดใหญ่ หรือ วัดอินทราราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ระบุในชื่อว่า วัดหลวง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองชลบุรี ระยะทางประมาณ 100 เส้น ความว่าในปีพ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ครั้นยังดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรปราการได้เสด็จยกทัพมาปราบปรามนายทองอยู่น้อยที่ตั้งส้องสุมผู้คนอยู่ที่บางปลาสร้อย (ชลบุรี) โดยเสด้๗นำทัพเข้าไปหยุดประทับ ณ วัดหลวง ตรัสสั่งให้นายบุญรอดแขนอ่อนกับนายชื่น บ้านท่าไขซึ่งเป็นมิตรสหายกับนายทองอยู่ให้เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม ในที่สุดนายทองอยู่น้อยก็ยอมสวามิภักดิ์นายบุญรอดนายชื่นจึงพานายทองอยู่ออกมาเฝ้าสมเด็จพระกรุงธนบุรี ณ วัดหลวงเพื่อถวายสัตย์ วัดใหญ่อินทรารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2335 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ดูพิกัด
ในปีพุทธศักราช 2370 เป็นต้นมา อ่างศิลาจ.ชลบุรี เริ่มได้รับความนิยมจากชาวตะวันตกในด้านการเป้นสถานที่พักผ่อนตากอากาศและพักฟื้นจากการเจ็บป่วย เนื่องจากเป็นตำบลชายทะเลอากาศดีและการเดินทางสะดวกตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวตะวันตกและพระบรมวงศานุวงศ์เดินทางไปพักผ่อนตากอากาศเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองชลบุรีเพื่อประทับพักผ่อนพระอริยาบถหลายครั้ง ในปีพ.ศ.2400 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติพระนครแล้วทรงอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพระศรีพัชรินทราบรมราชินีและพระราชทานนามอาศรัยสถานทั้ง 2 หลัง โดยโปรดเกล้าฯให้เรียกอาคารหลังใหญ่ว่า ตึกมหาราช อาคารหลังเล็กว่า ตึกราชินี
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 1-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 40 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมอบความผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วย บริการนวด ภายในโรงแรม ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ ณ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 15 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่มี โทรทัศน์, ฝักบัว, อ่างอาบน้ำ ไว้อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงแรมแห่งนี้ ได้แก่ บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน, ที่จอดรถ, บริการซักรีด/ซักแห้ง ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับสระว่ายน้ำในร่ม, สปา, บริการนวด แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ร้านหนุ่ยซาลอน บริการเสริมสวย ท่านสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการดัดโกรก ยืด ทรีทเม้นท์ รักษาเส้นผม ตัดสระ ไดร์ ซอย เซ็ท
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand