Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์แจกในการทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชังและโบราณสถานที่สร้างบนเกาะสีชัง เริ่มแรกกล่าวถึงสภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ การคมนาคมม ในยุคแรกๆ ของเกาะสีชังจากนั้นได้กล่าวถึงการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 4 และการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 บนเกาะสีชังและในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเกาะสีชังได้มีดำริบำรุงสถานที่บนเกาะให้เจริญและสร้างพระตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับ สร้างสะพาน สร้างประภาคาร ทรงตัดถนนโปรดให้ขุดบ่อน้ำ โปรดให้สร้างวัด 2 วัด คือ วัดอัษฎางคณิมิตร และวัดจุฑาทิศราชธรรมสถาน สร้างพระราชวัง พระจุฑาธุชราชฐาน พระที่นั่งและพระตำหนักต่าง ๆ ในบริเวณพระราชวัง 14 องค์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง พระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแสดงพิพิธำณฑ์เกาะสีชัง เมื่อปี พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการเปิดประภาคารเสาธงและสะพานที่เกาะสีชัง เมื่อ พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการปิดถนนอัษฎางค์ที่เกาะสีชัง ปีพ.ศ. 2434 และรายชื่อพระที่นั่งและสถานที่ต่าง ๆ ที่เกาะสีชัง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามในรัชกาลที่ 5 เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 111
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและคณะได้รวบรวมวิธีการทายโจ๊กซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชลบุรี จากประสบการณ์ เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทายโจ๊กเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของปริศนาและโจ๊ก วิวัฒนาการของโจ๊ก รูปแบบโจ๊กปริศนา 10 แบบ คำประพันธ์ที่จะนำมาสร้างโจ๊ก การสร้างโจ๊ก ประโยชน์ของโจ๊ก นายโจ๊กที่ดี ผู้ทายโจ๊กที่ดี ระเบียบการทายโจ๊ก แบบฝึกทายปริศนา แบบฝึกหัดทายโจ๊ก เฉลยปริศนาและเฉลยแบบฝึกหัดทายโจ๊ก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพชลธารมุนี หรือหลวงพ่อวิเชียร เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง ประวัติและผลงานของหลวงพ่อขณะมีชีวิตอยู่ รวมข้อมูลที่หลวงพ่อวิเชียร สร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว สมเด็จ ลูกประคำแร่น้ำพี้ สีผึ้งสาริกา และนางกวัก รุ่นต่าง ๆ ระหว่างพ.ศ. 2481 ถึงพ.ศ. 2536 รวม 38 รุ่น แต่ละรุ่นให้ข้อมูลที่พ.ศ. ที่สร้าง รูปแบบขององค์พระ พุทธคุณพร้อมภาพประกอบนอกจากนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ข้อคิดกว่า 10 เรื่อง เช่น สาธุนรธรรม จดหมายจากพญายม เข็มขัดหยก หมูมือคน วิธีดับทุกข์เพราะ...ธรรมะ เจ้าเป็นใคร...เจ้าไปไหน ธรรมดาชีวิต กรรมบันดาล และคาถากันตาย
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ในช่วงวันเข้าพรรษา ชาวสัตหีบผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางประเพณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย)เวลาทำพิธี วันแรก เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีหล่อเทียน วันที่สองเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่รถต้นเทียน มีการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอกล่าวเปิดงาน เจ้าอาวาสวัดสัตหีบกล่าวสัมโมทนียคาถา คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน - อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย - สร้างความสามัคคีในองค์กรต่างๆ - จรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
ชอบการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่หนุ่มได้รับการถ่ายทอดการทำสายรุ้งมาจากบิดา ทั้งฉัตร ตุ้ม และมะโหด เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บวชนาค เป็นต้น ในสมัยก่อนการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดสายรุ้ง และประดับบริเวณศาลาวัด ในหมู่บ้าน และรอบๆ บ้าน
ดูพิกัด
เป็นเครื่องนวดข้าวแทนการใช้วัวหรือควายย่ำเหมือนสมัยก่อน แต่หันมาใช้รถไถขนาดเล็กลาก ลูกถองแทน วิธีใช้คือใช้รถไถลากลูกถองนวดฟ่อนข้าวที่วางตั้งไว้บนลานนวดข้าวเป็นวงกลม จนกว่าข้าวเปลือกจะหลุดออกจากรวงทั้งหมด เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
พุทธมณฑลชลบุรี เป็นพุทธมณฑลประจำจังหวัดที่ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ได้มอบที่ดินให้ 300 ไร่ โดยมีมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชนในจังหวัดชลบุรีได้จัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพร้อมทั้งพระพุทธรูปปางลีลาขนาด 9 วา 2 ศอก เพื่อเป็นสถาบันหลักในพระพุทธศาสนาอันเป็นพุทธบูชาและถวายแป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ดูพิกัด
นายคำนวน คุ้มทรัพย์เป้นคนพื้นเพตำบลนาป่า โดยที่บ้านประกอบอาชีพการทำน้ำตาลปึก นายคำนวน ได้รับการถ่ายทอดอาชีพการทำน้ำตาลปึกมาจากบิดาและได้ประกอบอาชีพทำน้ำตาลปึกมาตั้งแต่อายุ 17 ปี สาธิตการทำน้ำตาลปึกให้ ผู้ศึกษาดูงานได้ดูโดยการปีนไปเอาน้ำตาลมาจากต้น ,นำน้ำตาลที่ได้มาเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลสด ,นำน้ำตาลสดมาเคี่ยวต่อ ให้เหนียวข้นจนเป็นน้ำตาลปึก
ดูพิกัด
วัดหน้าเขาบ่อยาง ตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531
ดูพิกัด
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่จัดแสดงโรนิน เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และให้ลูกค้าที่สัมผัสกับสัตว์น้ำที่หายาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำแนกปลาทะเลเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของโรนิน ปัจจุบันปลาที่อยู่บนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ปลาที่มีกระดูกแข็ง .ปลาที่มีกระดูกอ่อน พร้อมพูดถึงข้อมูลจำเพาะของโรนิน โดยลักษณะทั่วไป มีจมูกกลมและกว้าง มีแถวของกระดูกบริเวณคอและหัว(หลังตา) ลักษณะของครีบหลังและหางที่เหมือนฉลาม ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากด้านบน ทำให้โรนินถูกแยกออกมาจากกลุ่มของกระเบน โรนินจะกินปลาตัวเล็กอาทิ หอย ผัก ปลาทู ปลาโอเป็นอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่าทั่วไปบริเวณอินโด แปซิปิค บริเวณแนวปะการังจนถึงระดับความลึก 90 เมตร และอ่าวไทยบางแห่งที่นักดำน้ำต้องดำลึกประมาณ 50 เมตร ข้อมูลทางชีววิทยาโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอโรนิน ปัจจุบันหายากมากในท้องทะเลบ้านเรา อ.วศิน กล่าวในท้ายที่สุด
ดูพิกัด
เป็นยุคสมัย ประวัติศาสตร์(รัตนโกสินทร์) เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เดิมเรียกว่าวัดใหญ่หรือวัดอินทาราม แต่เดิมมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2518 ตามประวัติวัดกล่าวว่าบริเวณวัดใหญ่อินทาราม เคยเป็นที่พักในคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาประทับปราบนายทองอยู่ นกเล็ก เจ้าเมืองชลบุรี ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม พระอุโบสถ มีขนาด 10 x 21 เมตร ลักษณะรูปแบบสถาปัตยะกรรมแบบรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 การใช้เครื่องถ้วยประดับอาคารที่บริเวณหน้าบัน โดยใช้เครื่องถ้วยเขียนสีหลายๆ สีเต็มพื้นที่หน้าบันบางจุดใช้การตัดกระเบื้องเป็นกลีบดอกไม้ หน้าบันตกแต่งโดยใช้เครื่องถ้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่พิเศษ 129 ง. ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 74 ตาราวา
ดูพิกัด
วัดใหม่เชิงเนิน วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2284 ซึ่งมี นายทอง นางเจียม ทองนุข ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 10 ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2475 ได้รับอนุญ๗าตให้ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ.2500 เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เตร มีที่ดินวัดมีเนื้อที 10 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ 36 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินมีโฉนด สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรีญ กุฎี รั้ว สุสาน หองระฆัง
ดูพิกัด
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่ง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2389 ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดโป่ง เดิมมีหลวงพ่อทองดี ธุดงค์มาจากจังหวัดนครราชสีมา ได้มาปักกลดบริดเวณนี้ ชาวบ้านได้นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่นี้ โดยได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะขึ้น และตั้งชื่อวัดว่า วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ได้มีการพัฒนามาตามลำดับ และมีเจ้าอาวาสปกครองกันสืบ ๆ มา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2532 นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในที่ดินวัด เนื้อที่ 7 ไร่ โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื้อที่ 7 ไร่
ดูพิกัด
โรงแรมสูง 8 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 131 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่ ประกอบไปด้วย อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อ่างอาบน้ำ, โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, ตู้เซฟในห้องพัก โรงแรมใน พัทยา แห่งนี้มี คอฟฟี่ช็อป, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, บริการซักรีด/ซักแห้ง เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ ณ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand