Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับของกองวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ตามโครงการพัฒนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2504 ประกอบด้วย ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี พืชผลและอุตสาหกรรม การคมนาคม ตำนานเมืองชลบุรี โบราณสถาน วัดอินทาราม (วัดใหญ่อินทราราม) วัดเขาพุทธบาท บางทราย เมืองศรีพะโร อ่างศิลา บางแสน บ่อน้ำร้อน ศรีราชา เกาะลอย เกาะสีชัง หาดพัทยา สัตหีบและเมืองพระรถ พร้อมแผนที่ประเทศไทย แผนผังเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี แผนที่เขตท้องที่บางแห่งในตำบแสนสุข ตำบลบ้านปึก และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรีและจังหวัดชลบุรี แผนที่ท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2504 พร้อมภาพประกอบขาวดำ เช่น ตึกมหาราชที่อ่างศิลา อ่างศิลา ชายทะเลบางแสน ทิวทัศน์ในบริเวณหาดบางแสน ทางขึ้นเขาสามมุข ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (เก่า) บริเวณบ่อน้ำร้อน โรงเรมแสนสำราญบางแสน เกาะสีชัง หาดพัทยา และแหลมฟานศรีราชา
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
เป็นพาหนะของเกษตรกรเป็นส่วนมาก เพราะส่วนบนสามารถบรรทุกข้าวเปลือกไปเก็บเข้ายุ้งฉาง บรรทุกข้าวฟ่อนจากท้องนามาสู่ลานนวดข้าวได้ดี ส่วนท้องเกวียนสามารถบรรทุกไม้ซุงจากป่ามาบ้านผ่านมาตามท้องนาได้ดี เกวียนสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งเล่ม ล้อทั้งคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร เหมาะสำหรับควายคู่ลากไปมากกว่าวัวคู่ สมัยก่อนใช้บรรทุกสินค้าต่างๆจากตลาดท่าตะกูดมายังตลาดพนัสนิคมด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ได้รับความรู้การเพาะเห็ดฟางมาจากเจ้าพนักงานเกษตร อำเภอหนองใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจ และค้นคว้าหาวิธีการเพาะเห็ดฟางจากที่ต่าง ๆ ทั้งจากการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์และจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการเพาะเห็ดฟาง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่สนใจจะทำอาชีพเพาะเห็ดฟางจนสามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี
ดูพิกัด
ในสมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใด บ้านนั้นจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนบ้านทราบ เรียกกันว่าตีฆ้องคนตาย ดังนั้นเมื่อมีเสียงดังกังวานขึ้นในหมู่บ้านใดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก็จะเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามีคนตายขึ้นแล้วตำบลนั้น ภราดรภาพ (คามเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันที ทุกคนจะหยุดงานที่ทำมายังบ้านเจ้าของเสียงฆ้องทันที่ ใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น ใครเป้นช่างก็ช่วยไสไม้ต่อหีบ ผู้หญิงทำอาหารเลี้ยงพระ ใครมีข้าวของเครื่องใช้เงินทาองก็นำช่วยกันด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องเชิญหรือใช้บัตรเชิญ เมื่อมีคนตายขึ้นทุกครั้ง จึงมีประเพณีตีฆ้องในบ้านศพ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งข่าวให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบ และถือเป็นประเพณีประจำถิ่นของเมืองชลบุรี แต่ปัจจุบันประเพณีคนตายตีฆ้องไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว
ดูพิกัด
นายฉัตรชัย สุปิยะพันธ์ เคยทำงานอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพานทอง มีใจรักในงานประดิษฐ์เริ่มจากการตัดขวดพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ ต่อมาสนใจเรื่องกระป๋อง เพราะมีสีสันสวยงามและหาง่าย หากนำมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็กๆ เช่น รถตุ๊กๆ คงจะน่ารักและสวยงาม ศึกษาจากแบบจำลองที่ได้จากงานไม้จริงๆ แล้วนำมาประยุกต์ ปรับเปลี่ยน จนได้เป็นิส่งประดิษฐ์ที่สวยงามหลายอย่าง เช่น กระเป๋าสตางค์ หมวก โคมไฟ และดอกไม้ เป็นต้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และสอนสิ่งประดิษฐ์ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ
ดูพิกัด
คุณปิยะศักดิ์ รับจัดงานแต่งงาน, การแสดงต่าง ๆ รับจัดงาน organize ชลบุรี ระยอง พัทยา เช่าเครื่องเสียงนอกสถานที่ ราคากันเองร้านคิโอเกะซาวด์ ให้เช่าเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คาราโอเกะ วงดนตรี นักร้อง โคโยตี้ พิธีกร เวที แสงสี ระบบไฟ มีทั้งชุดเล็ก ราคา 1,000 บาท และชุดใหญ่เล่นระดับคอนเสิร์ต รับจัดงานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานกีฬา งานสัมมนา งานอีเว้นท์ โทร : 038746002
ดูพิกัด
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีประดิษฐานอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นรูปหล่อในท่ายืน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ปประธานเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเนผู้สร้างคุณประโยขน์อันยิ่งใหญ่ให้กับอำเภอศรีราชา กล่าวคือ เป็นผู้ริเริ่มทำกิจการตัดไม้และแปรรูปไม้ ซึ่งรู้จักันในนาม บริษัทศรีมหาราชา จำกัด ท่านเปรียบเหมือนบิดาผู้ให้กำเนิดอำเภอศรีราชา ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เทศบาลตำบลศรีราชา ตลอดจนพ่อค้า ข้าราชการและประชาชนจะประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะและระลึกถึงงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อชาวศรีราชา
ดูพิกัด
วัดคลองโค ตั้งอยู่ที่ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 1 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดคลองโค ตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยคุณมะลิ อรัญ ,คุณสำราญ เนื่องจำนงค์ เป็นผู้ถวายที่ดิน ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะ และนิมนต์พระมาอยู่จำพรรษาแต่อยู่ได้ไม่นาน ต่อมาพระครูสิทธิธรรมานุวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีสมัยนั้นได้ส่งพระอนุสรณ์ เขมวีโร จากวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงมาจำพรรษา เนื่องจากมีคลองส่งน้ำไหลผ่านและเดิมเป็นสถานที่เลี้ยงโคของชาวอิสลาม จึงได้ชื่อว่า วัดคลองโค
ดูพิกัด
วัดบางพระ ตั้งอยู่ที่ บ้านบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา วัดบางพระ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ตามสันนิษฐานเดิมวัดนี้คงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาทิพากรวงศ์มหาโกษธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้างพระอุโบสถ พร้อมสร้างพระเจดีย์สูง 5 วาขึ้น ณ ด้านหลังพระอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน และพระครูวรคามคณากรณ์ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
วัดเขาดิน ตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520
ดูพิกัด
สวนหลวง ร. 9 ชลบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสวนสุขภาพเพื่อการออกกำลังกาย สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
115/2 หมู่ 5, ถนนพัทยา-นาเกลือ, นาเกลือ/บางละมุง, พัทยา, ไทย
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand