Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด
พระพนัสบดี ค้นพบเมื่อพ.ศ.2472 ที่บริเวณตำบลหน้พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ เนื้อละเอียดเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี มีพระพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปทั้งหลายคือ เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัวยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ผ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑลประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเกิกจากการนำสัตว์ โค ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ต้วเกียวกัน มีจงอยปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคมีปึกเป็นหงส์ ซึ้ง โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของพระเป็นเจ้าทั้งสาม พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชลบุรีและชาวพนัสนิคมต่อมา เป็นต้นแบบหล่อโลหะเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ให้หอพระของอำเภอพนัสนิคมเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ประเพณีบุญกลางบ้านนิยมทำในเดือนแปดก่อนเข้าพรรษาของทุกปี เพราะหากไม่ทำ จะเกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นจึงมีพิธีบุญกลางบ้าน ผู้ทำพิธี คณะกรรมการจัดงาน เวลาทำพิธี ระหว่างเวลา 07.00 - 11.00 น. เครื่องบูชา อาหารคาว หลาน ผลไม้ หัวสัตว์ สุรา ประทัด และนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี ประโยชน์ของประเพณีที่มีต่อชุมชน จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านตลาดอมพนม
ดูพิกัด
เมื่อมีการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและอ่างเก็บน้ำมาบประชันได้รับเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งต่อมาสนามแห่งนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมแข่งขันเรือของสมาคมเรือพาย และของกองทัพเรือ ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ เทศบาลเมืองหนองปรือและเทศบาลตำบลโป่งได้มีมติให้มีการจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวพัทยา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานถ้วยรางวัลการแข่งขัน นำความปลาบปลื้มแก่ผู้จัดการแข่งขันและพี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งแรก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานเห็นว่าการจัดงานประสบความสำเร็จที่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย จึงได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาจนเป็นประเพณีประจำทุก
ดูพิกัด
สืบทอดมาจากพี่ชายที่เป็นช่างทำโอ่งน้ำ โดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของพี่ชาย แล้วต่อมาก็มารับจ้างทำเป็นลูก ทำได้สักพักเถ้าแก่ก็เลิกกิจการ พอมีทุนก็นำมาเปิดกิจการของตนเอง
ดูพิกัด
นายสมชาย ตั้งเจริญ มีภรรยาชื่อ นางอรอนงค์ ตั้งเจริญ ปัจจุบันวงวานรมีผู้เล่น ๑๕ คน ผู้เล่นเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนตั้งแต่ระดับประถม ปีที่ ๔ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นเด็กที่อยู่ละแวกบ้าน เพลงที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไป เช่น เพลงลูกทุ่งกลองยาว สามสิบยังแจ๋ว ดรรชนีไฉไล เป็นต้น ซึ่งผู้ควบคุมวงคือ นายสมชาย ตั้งเจริญ เพียงคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ การซ้อมจะใช้เวลาตอนเย็นวันศุกร์ และในวันเสาร์ วันอาทิตย์ การรับงานค่าตอบแทนราคาเริ่มต้นที่ ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ใกล้ไกลและงานที่จะไปแสดง เช่น งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานกองข้าว งานพิธีทั่วไปที่หนองมน เป็นต้น อยู่บ้านเลขที่ ๓๙๖/๓ หมู่ ๑๐ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๐๓๓ ๑๗๐๖ ประวัติความเป็นมาของชุมชน สถานที่ตั้งเรียกพันเสด็จนอกหรือสะพาน ๒๗ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพันเสด็จ ความเชื่อของผู้ที่อาศัยบริเวณพันเสด็จนอกนั้น มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่จัดงานบวช ที่วัดพันเสด็จนอกนั้น จะต้องนำนาคที่อุปสมบทแห่วนรอบ หลวงพ่อปู่ฤๅษี ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพันเสด็จนอกก่อนต่อจากนั้นจึงวนรอบพระอุโบสถ
ดูพิกัด
นายคำนวน คุ้มทรัพย์เป้นคนพื้นเพตำบลนาป่า โดยที่บ้านประกอบอาชีพการทำน้ำตาลปึก นายคำนวน ได้รับการถ่ายทอดอาชีพการทำน้ำตาลปึกมาจากบิดาและได้ประกอบอาชีพทำน้ำตาลปึกมาตั้งแต่อายุ 17 ปี สาธิตการทำน้ำตาลปึกให้ ผู้ศึกษาดูงานได้ดูโดยการปีนไปเอาน้ำตาลมาจากต้น ,นำน้ำตาลที่ได้มาเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลสด ,นำน้ำตาลสดมาเคี่ยวต่อ ให้เหนียวข้นจนเป็นน้ำตาลปึก
ดูพิกัด
วัดใหญ่อินทราราม เป็นสถานที่รวมพลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อไปกอบกู้เอกราชของไทยให้กลับคืนคงดำรงอิสรภาพเป็นไทยได้สำเร็จ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัติย์ พระบรมราชานุเสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมือ่ 2 เมษายน 2517 โดยเจ้าคุณพระไพโรจน์ภัทรธาดา พร้อมสาธุชนชลบุรี เพื่อใหระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นที่สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าตากสินได้เคยเสด็จประทับ ณ วัดใหญ่อินทารามครั้งหนึ่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2518 นับเป็นศูนย์กลางด้านศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
วัดหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 56 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2449 จากคำบอกเล่าว่า วัดหนองใหญ่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกท่านเจ้าคุณใหญ่ได้หนีทัพพม่า มากับครอบครัวของมหาดเล็ก โดยสารมาทางเรือ ภายในเรือนั้นมีระฆังที่นำมาจากกรุงศรีอยุธยาได้มาขึ้นที่ท่าคลองปีกโบสถ์(นาเกลือ) และได้เดินเท้าต่อมายังวัดหนองใหญ่ โดยวัดนี้มีมาก่อนแต่เป็นวัดร้างมาก่อน และได้มาบูรณะเพิ่มขึ้น ได้สร้างโบสถ์ หอระฆัง หลังจากนั้นท่านให้พระครูจานกับพระครูจันสลับกันมาจำพรรษา จากนั้นวัดหนองใหญ่ได้สร้างอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาจึงได้ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดูพิกัด
เรือหลวงคราม เป็นเรือยกพลขนาดกลาง เมื่อประจำการใน ทร.สหรัฐฯใช้ชื่อย่อว่า LSM 469 (Landing Ship Medium) สร้างที่ Brown Shipbuilding Company of Houston ,Texas วางกระดูกงูเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 1945 และขึ้นระวางประจำการที่ Houston ในวันที่ 17 มีนาคม 1945 โดยมีเรือเอก Lee S. Barton เป็นผู้บังคับการเรือคนแรก เคยผ่านสมรภูมิสำคัญในพื้นที่เกาะกวม - ญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว และได้รับเหรียญ NAVY OCCUPATION SERVICE ในสงครามด้วยในปี พ.ศ.2504 รัฐบาลไทยได้รับมอบ LSM 469 จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในโครงการช่วยเหลือทางทหาร โดยเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และได้รับพระราชทานนามว่า “ เรือหลวงคราม (HTMS.KRAM) ” โดยมีเรือเอกพิชิต ชวนะเสน เป็นผู้บังคับการเรือคนแรก สำหรับภารกิจสำคัญของเรือหลวงครามระหว่างประจำการในกองทัพเรือไทย ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนกองทัพและประชาชนในด้านต่างๆ เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักประดาน้ำกองทัพเรือ จนกระทั่งปี 2545 ตัวเรือได้มีสภาพทรุดโทรมมาก การซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไปไม่คุ้มค่า กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติให้ปลดระวางเรือหลวงคราม เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2545 รวมอายุการใช้งานประมาณ 56 ปี โดยปฏิบัติราชการในกองทัพเรือไทยมาถึง 39 ปี
ดูพิกัด
วัดท้ายเซิด เป็นวัดที่ร่มรื่นมีลำคลองไหลผ่านทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๙ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์เดียวใน อ.พานทอง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของ อ.พานทอง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่สมบรูณ์มากอยู่ต้นหนึ่งใกล้กับวิหารพระพุทธไสยาสน์
ดูพิกัด
ชาวบ้านเรียกวัดเขาพุ สร้างเมื่อ พ.ศ.2519 เป็นวัดที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ตั้งอยู่เชิงเขาเหมาะแก่การเข้ามาปฏิบัติธรรมพระอุโบสถอยู่บนเนินเขาขนาดย่อม มีกำแพงล้อมรอบตัวพระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ทั้งสี่ด้าน นับเป็นอุโบสถที่งดงามด้วยรูปแบบและศิลปภายในอีกแห่งพระประธานเป็นหินหยกขนาดใหญ่ จำลองรูปแบบพระพุทธชินสีห์จากวัดบวรนิเวศ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 23 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่ ประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า โรงแรมใน พัทยา แห่งนี้มี ห้องแฟมิลี่รูม ไว้คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของลูกค้า ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2011 โรงแรมแห่งนี้ได้ผสมผสานบริการชั้นหนึ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน กรุณาระบุวันที่คุณต้องการเข้าพักและจำนวนวันในแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเราเพื่อสำรองห้องพักที่ Harmony Inn ใน พัทยา
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand