Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำบุญอายุครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 72 ปี ของพระครูพิศิษฐชโลปการ หรือที่ชาวเมืองชลรู้จักกันในนามว่า หลวงพ่อเกลี้ยง แห่งวัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ ตำแหน่งหน้าที่ สมณศักดิ์ และผลงานด้านต่าง ๆ ของหลวงพ่อเกลี้ยงพร้อมทั้งภาพสีชุดวัดเนินสุทธาวาสเกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัด รวมถึงกิจกรรมและงานด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในวัดเนินสุทธาวาส
ดูพิกัด
พระครูพินิจสมาจาร อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อโด่ ชัยเสอม เมื่อสมัยเป็นเด็กได้รับการศึกษา จากพระอาจารย์ปั้น เจ้าอาวาสวัดนามะตูมสมัยนั้น หลวงพ่อโด่ อุปสมบทที่วัดนามะตูมมีพระอาจารย์เพ็ง เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีคู่กับวิชาคาถาอาคมกับอาจารย์ปั้นและอาจารย์เพ็งเมื่อเรียนจบจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ออกธุดงค์หาอาจารย์ทางเวชมนต์คาถาอาคมต่อไปอีก เช่น หลวงพ่อสังข์ วัดเนินสังข์ ตำบลไร่หลักทอง และ หลวงพ่อทิม วัดละหานไร่ เป็นต้น หลวงพ่อโด่ เป็นเจ้าอาวาสแทนอาจารย์ปั้น เมื่อพ.ศ. 2440 เป็นเจ้าคณะตำบลนามะตูม เมื่อพ.ศ. 2476 เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพ.ศ. 2481 พร้อมกับสมณศักดิ์ พระครูพินิจสมาจาร และได้เป็นพระครูชั้นเอก เมื่อพ.ศ. 2512 หลวงพ่อโด่ เป็นพระอาจารย์ที่มีคาถาอาคมขลัง เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งใกล้ไกล วัดใดทำพิธีปลุกเสกเหรียญและวัตถุมงคลใด ๆ ต้องมีรายนามของหลวงพ่อโด่รวมอยู่ด้วย ทุกครั้ง รวมทั้งการรับนิมนต์ เจิมบ้าน เจิมรถ เจิมป้าย ฯลฯ หลวงพ่อโด่ นอกจากเป็นพระที่มีคาถาอาคมแล้ว ยังเป็นพระหมอยาแผนโบราณรักษาหลายโรค ยังทำให้ท่านมีชื่อเสียง ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ขอเป็นเจ้าของวัตถุมงคลไม่ขาดสาย เฉพาะอย่างยิ่งเหรียญงานฝังลูกนิมิต เหรียญรุ่น จปร. และแหนบรุ่นต่าง ๆ หลวงพ่อโด่ มรณภาพเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเป้นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2518
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
นางนิยม สร้อยสน ทำข้าวหลามเป็นที่รู้จักในชุมชนและหนองมนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสำหรับประชาชนที่จะหาช่องทางประกอบอาชีพนี้ก็พร้อมที่จะสอนและสาธิตวิธีการทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ชาวจีน และได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ไต้หวันอาจารย์จากวัดโพธิ์ การอบสมุนไพรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศธ์ และการนวดตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี การนวดเป็นการช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการนวดเพื่อสุขภาพอีกด้วย และไม่อยากให้วามรู้ด้านนี้สูญหายพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง
ดูพิกัด
การปลูกสละคล้ายกับหางมะพร้าว แต่มีหนามแข็งแหลมยามเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ต้องการน้ำตลอดปีไม่ชอบแสงแดดจัด ... ร่มเงาที่มีความจำเป็นสำหรับสละ ควรปลูกกระถิ่นเทพาเป็นพืช ร่มเงาสวนละอองน้ำเริ่มสร้างสวนในปี 2536 โดยซื้อที่ดินที่ใช้ปลูกอ้อย และนำไปสร้างผลไม้ โดยมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยปลูกขนุน (พันธุ์ทองส้ม) มะพร้าว จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพราะคิดค้นระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และสละเนินวงปลูกใต้ร่มมะพร้าว
ดูพิกัด
ในการนำใบขลู่ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคมากมาย เช่น ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยขับปัสสาวะ ในฐานะที่ใบขลู่เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นาน คุณยุวดีมีความตั้งใจส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม อสม. มีงานทำ ประกอบกับคุณยุวดี เป็นแพทย์มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างจึงได้คิดค้นวิธีการนำใบขลู่มาพัฒนาให้ใบขลู่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยการนำใบขลู่มาแปรรูปให้อยู่ในรูปของใบชาขลู่เพื่อรักษาสุขภาพ
ดูพิกัด
หนังตะลุงของจังหวัดชลบุรีมีเหลืออยู่ 1 คณะคือ หนังตุลุงคณะ ดาวลอย ซึ่งปัจจุบันลุงลอย เล่นหนังตะลุงไม่ได้เล้ว และได้ถ่ายทอดการแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุงให้กับนายเจียง พุกถึง และติดต่อกับนายราเชนทร์ มีทรัพย์ ผู้อำนาวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ ช่วยฝึกสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการทำตัวหนัง และสลักตัวหนัง และการเชิดหนัง และช่วยอนุรักษ์สืบสานไว้จนปัจจุบัน
ดูพิกัด
วัดห้วยปราบ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยปราบ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2521 ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด คือ นายสิน บุญคง,นายสุด รักธรรม และผู้ใหญ่วงษ์ ขำเจริญ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนายผิว กุหลาบ ได้นิมนต์พระทองคำ ปัญฺญาพโล จากวัดปานประสิทธิ์ธาราม มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้พัฒนาวัดมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527
ดูพิกัด
ความจริงที่ต้องพิสูจน์ด้วยตาคุณเอง พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่! หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลกต้นกำเนิดจากประเทศอเมริกาหนึ่งเดียวที่รวบรวมความหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ พบและสัมผัสของจริงกว่า 300 ประเภทที่คุณต้องตื่นตะลึง เช่น หน้ากากหนังมนุษย์ หัวคนย่อส่วนเหลือ 3 นิ้ว เรือจำลองไททานิคจากไม้ขีดไฟมากกว่า 1 ล้านก้าน ชายผู้มีลูกตาดำ 4 ลูกตา และอื่นๆ อีกมากมาย ประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม เชื่อหรือไม่ พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ "เชื่อหรือไม่" พิพิธภัณฑ์ที่มี ชื่อเสียงของโลกต้นกำหนดจากสหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ และเรื่องจริงอีกมากกมาย ที่ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
ดูพิกัด
พระอนุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จงหวัดชลบุรี เป็นรูปหล่อเต็มพระองค์ ท่าประทับนั่งบนพระเก้าอี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลแห่งนี้ และทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาจัดให้มีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีสารินฑิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ดูพิกัด
เป็นยุคสมัย ประวัติศาสตร์(รัตนโกสินทร์) เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เดิมเรียกว่าวัดใหญ่หรือวัดอินทาราม แต่เดิมมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2518 ตามประวัติวัดกล่าวว่าบริเวณวัดใหญ่อินทาราม เคยเป็นที่พักในคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาประทับปราบนายทองอยู่ นกเล็ก เจ้าเมืองชลบุรี ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม พระอุโบสถ มีขนาด 10 x 21 เมตร ลักษณะรูปแบบสถาปัตยะกรรมแบบรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 การใช้เครื่องถ้วยประดับอาคารที่บริเวณหน้าบัน โดยใช้เครื่องถ้วยเขียนสีหลายๆ สีเต็มพื้นที่หน้าบันบางจุดใช้การตัดกระเบื้องเป็นกลีบดอกไม้ หน้าบันตกแต่งโดยใช้เครื่องถ้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่พิเศษ 129 ง. ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 74 ตาราวา
ดูพิกัด
ในโซนยุโรปนี้จะประกอบไปด้วย ประตูชัยปารีส ของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองปารีสในส่วนที่มีถนนตัดกันถึง 12 สาย สร้างปี ค.ศ.1835 และเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีหอไอเฟล ซึ่งเป็นหอคอยสูงกลางเมืองปารีสสร้างด้วยเหล็กขนาดใหญ่ ออกแบบและก่อสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส อเล็กซ์ซานเดอร์ กุสตาฟ เอฟเฟล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการปฏิวัติในฝรั่งเศสและ งานปารีส เวิลด์แฟร์ ในปีค. ศ. 1889 และยังมีสิ่งสำคัญอื่นอาทิ หอเอนปิซา สนามกีฬาโคลีเซียม ในอิตาลี สะพานทาวเวอร์บริดจ์ อังกฤษ เป็นต้น เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ โดยแบ่งเป็น เมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป พื้นที่ส่วนอื่นได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแบบจำลองชิ้นแรก.
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 48 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร บริการซักรีดซักแห้ง และรูมเซอร์วิส โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 29 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร รูมเซอร์วิส ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
รีสอร์ทริมชายหาดแสนสวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่บนหาดนาจอมเทียนที่ไม่พลุกพล่านแต่อยู่ใกล้พัทยา หาดนาจอมเทียนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มองหาวันหยุดพักผ่อนริมทะเลที่สงบและหลีกหนีจากฝูงชนในพัทยา ที่นี่โดดเด่นด้วยห้องพักและห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างสวยงามที่มองเห็นวิวของท้องทะเล วิวของสระว่ายน้ำแบบ infinity หรือวิวของสวนสวย ทางรีสอร์ทจัดให้มีรถรับ-ส่งตลอดวันไปยังแหล่งช้อปปิ้งหลัก ๆ ภัตตาคารและแหล่งบันเทิงในตัวเมืองพัทยา ส่วนสปาของทางรีสอร์ทก็ให้บริการนวดและทรีทเมนต์เพื่อทำให้วันพักผ่อนริมหาดของคุณสมบูรณ์แบบ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2015 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand