Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดี โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์วิจัยโบราณวัตถุที่ได้จาการขุดค้น เนื้อหาของหนังสือเป็นการศึกษาทางมนุษยวิทยากายภาพการวัดส่วนและมานุษยวิทยากายภาพการไม่วัดส่วน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของคนก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งชีวิตความาเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในเล่มกล่าวถึงประวัติการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ให้ข้อมูลความรู้ของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของเนินดินโคกพนมดี และการดำเนินการขุดค้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงขั้นตอน วัสดุและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาผลการวิเคราะห์พร้อมทั่งสรุปและบทวิจารณ์ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมฝาผนัง) นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชีวิตในวัยเด็กพำนักอยู่ในวัดถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัย ได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัย ได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
หนังสือประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเล่มนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชย์ในการสืบค้นของชนรุ่งหลัง เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 กล่าวถึงประวัติจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกกอลด้วยแผนที่ตั้ง การปกครอง แระวัติการเข้ามาใช้แระโยชน์ในผืนดินจังหวัดชลบุรีและราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 2 ประเพณี่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวันไหล ประเพณีทำบุญกลางบ้าน และประเพณีกองข้าว ตอนที่ 3 เป็นประเภทของประเพณีท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 1 ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดที่กำลังจะสูญหาย คือ ประเพณีคนตายตีฆ้องและประเพณีถีบกระดาน 2ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน คือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการละเล่นและการบันเทิง
ดูพิกัด
คุณปิยะศักดิ์ รับจัดงานแต่งงาน, การแสดงต่าง ๆ รับจัดงาน organize ชลบุรี ระยอง พัทยา เช่าเครื่องเสียงนอกสถานที่ ราคากันเองร้านคิโอเกะซาวด์ ให้เช่าเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คาราโอเกะ วงดนตรี นักร้อง โคโยตี้ พิธีกร เวที แสงสี ระบบไฟ มีทั้งชุดเล็ก ราคา 1,000 บาท และชุดใหญ่เล่นระดับคอนเสิร์ต รับจัดงานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานกีฬา งานสัมมนา งานอีเว้นท์ โทร : 038746002
ดูพิกัด
"วัดสัตหีบเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ผู้คนมักจะเรียกกันอย่างแพร่หลายว่าวัดหลวงพ่ออี๋ เนื่องจากหลวงพ่ออี๋เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระครูวรเวทมุนี หรือที่รู้จักกันว่าหลวงพ่ออี๋นั้น มีประวัติกล่าวว่าท่านเป็นชาวสัตหีบโดยกำเนิด กล่าวกันว่าหลวงพ่ออี๋เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐาน และการบริกรรมคาถา ครั้งเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆ ไว้แจกจ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก เช่นผ้ายันต์ ผ้าพันหมวกให้ทหารเรือไว้ติดตัว หรือที่ชื่อรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ ปลัดขิก ที่มีกิตติศัพท์ในด้าน สิริมงคลทำมาค้าขึ้น ซึ่งผู้คนยังให้ความนิยมและต่างเสาะหากันมาบูชาด้วยศรัทธาที่ไม่เคยจาง"
ดูพิกัด
มีการออกทะเลหาปลา , ปลาหมึก เพื่อนำมาขายสดต่อพ่อค้าคนกลางนำออกไปสู่ตลาดใหญ่ และยังมีสวนที่นำมาผ่าตากเป็นหมึกแห้ง ด้วยการเรียนรู้จากตัวเองและประสบการณ์ในการทำใช้เวลาประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปีปัจจุบัน อาหารแปรรูปที่ทำอยู่ คือ ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกแดดเดียว กุ้งแห้ง กะปิ และมีการเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเกาะสีชังและกลุ่มแม่บ้านในอำเภอเกาะสีชัง
ดูพิกัด
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองพัทยา มีการจัดขบวนแห่ที่ประดับด้วยดอกไม้สวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาเพื้นบ้านไทย แข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดนางงามพัทยา ประกวดก่อประสาททราย จุพลุ และดอกไม้ไฟที่ริมทะเล และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ดูพิกัด
ทำน้ำปลามาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม ไม่ได้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรใดๆ เข้าช่วย น้ำปลามีรสดี หอม น่ารับประทาน กรรมวิธีและขบวนการในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงบรรจุขวดต้องใช้เวลา ความใส่ใจ และความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก นำปลามาหมักกับเกลือใช้เวลาถึง ๑ ปี ต้องเปิดฝาตุ่มทุกวัน เพื่อให้แสงแดดส่อง เมื่อหมักได้มีต้องตักน้ำปลามารวมกันที่ตุ่มใดตุ่มหนึ่ง เพื่อรสชาติเดียวกัน แล้วจึงมาไปกรองหลายๆ ขั้น ได้น้ำปลาทีละหยด กว่าจะได้น้ำปลาหนึ่งขวดใช้เวลานานพอสมควร ด้วยเหตุนี้จึงลดปริมาณการผลิตลงเหลือไม่มาก และในอนาคตคงจะเลิกผลิต เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ลูกหลานมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราว ผู้บริโภคไม่ยากให้เลิกผลิต แต่คุณป้าไม่มีกำลังพอในการผลิต
ดูพิกัด
วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2474 โดยพระอุปัชฌาย์ลี วัดหนองกระทุ่ม ได้ชักชวนญาติโยมที่มาทำนาทำไร่ ร่วมสร้างวัดขึ้น ต่อมานายฟัก-นางจันทร์ สมสุข ได้ถวายที่ดินแก่วัดเพิ่มอีก 1 ไร่เศษ ในสมัยพระครูสุวรรณเมธากร เป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ และผูกพัทธสีมา เมื่อพ.ศ.2517 พร้อมทั้งสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม จนถึงสมัยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนาอยุ่ตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
ดูพิกัด
เรือหลวงคราม เป็นเรือยกพลขนาดกลาง เมื่อประจำการใน ทร.สหรัฐฯใช้ชื่อย่อว่า LSM 469 (Landing Ship Medium) สร้างที่ Brown Shipbuilding Company of Houston ,Texas วางกระดูกงูเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 1945 และขึ้นระวางประจำการที่ Houston ในวันที่ 17 มีนาคม 1945 โดยมีเรือเอก Lee S. Barton เป็นผู้บังคับการเรือคนแรก เคยผ่านสมรภูมิสำคัญในพื้นที่เกาะกวม - ญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว และได้รับเหรียญ NAVY OCCUPATION SERVICE ในสงครามด้วยในปี พ.ศ.2504 รัฐบาลไทยได้รับมอบ LSM 469 จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในโครงการช่วยเหลือทางทหาร โดยเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และได้รับพระราชทานนามว่า “ เรือหลวงคราม (HTMS.KRAM) ” โดยมีเรือเอกพิชิต ชวนะเสน เป็นผู้บังคับการเรือคนแรก สำหรับภารกิจสำคัญของเรือหลวงครามระหว่างประจำการในกองทัพเรือไทย ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนกองทัพและประชาชนในด้านต่างๆ เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักประดาน้ำกองทัพเรือ จนกระทั่งปี 2545 ตัวเรือได้มีสภาพทรุดโทรมมาก การซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไปไม่คุ้มค่า กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติให้ปลดระวางเรือหลวงคราม เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2545 รวมอายุการใช้งานประมาณ 56 ปี โดยปฏิบัติราชการในกองทัพเรือไทยมาถึง 39 ปี
ดูพิกัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย – จีน ซึ่งริเริ่มขึ้นจากแนวความคิดของคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง นักธุรกิจเชื้อสายจีนชั้นนำของไทย โดยคุณเกียรติมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และดื่มด่ำกับความสวยงาม นอกจากนั้นแล้วคุณเกียรติยังตั้งเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้หารายได้เพื่อที่จะนำกลับไปตอบแทนแก่สังคมและแผ่นดินไทยที่ท่านอาศัยใช้ชีวิตอยู่ มีการนำเสนอเรื่องราวของพงศาวดารจีนเรื่อง “สามก๊ก” และข้อคิด คำสั่งสอนต่างๆที่คุณเกียรติได้ถ่ายทอดเอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ดูพิกัด
วัดสมานราษฎร์ ตั้งเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
ดูพิกัด
สำนักวิปัสสนาพระธาตุเขาเจ้า พระเหลือเป็นสำนักวิปัสสนา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยอยู่ในเขตของวนอุทยานเขาเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาเขตแดนระหว่าง อ.บ่อทองและ อ.หนองใหญ่ ในบริเวณของสำนักวิปัสสนาแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือพระธาตุเขาเจ้าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอีกลูกหนึ่งต้องเดินขึ้นบันไดไป 227 ขั้นจึงจะถึงใช้เวลาเดินเท้าราว 10 นาที สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 อีกจุดหนึ่งคือลานพระร่วงที่ประดิฐานพระร่วงเปิดโลกพระร่วงทิ้งดิ่ง และพระร่วงโรจน-ฤทธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ที่ประดิษฐานหมู่พระประธานเป็นจำนวนมาก สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานเขาเจ้าตามเส้นทางสายเนินโมก-บ้านทับร้างบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 9 แยกขวามือไปตามถนนลูกรังราว 3.5 กิโลเมตรเป็นเส้นทางขึ้นภูเขาควรขับรถด้วยความระมัดระวัง
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 50 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีตู้นิรภัย รูมเซอร์วิส และร้านอาหารที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ ผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยสวน และจาคุซซีภายในโรงแรม ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของค็อคโค รีสอร์ท
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 38 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสวนสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 8 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคอฟฟี่ช็อป บริการซักรีดซักแห้ง รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง และที่จอดรถ เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับบริการนวด ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่แรบบิส์ เอลิเฟ้นท์ บาร์& เกสท์เฮ้าส์
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 80 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องพักชั้นพิเศษ รูมเซอร์วิส และบริการซักรีดซักแห้งไว้นำเสนอให้แก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการนวด เพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของ Sea Paradise Hotel
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2015 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand