Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เมืองจำลอง (มินิสยาม) สถานที่รวบรวมปูชนียสถาน และโบราณสถานย่อส่วนในอัตรา 1 ต่อ 25 ทั้งในประเทศ (มินิสยาม) เช่น วัดพระศรีรัตน ศาสดารามอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานแขวนพระราม 9 ท่าเรือคลองเตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และต่างประเทศ (มินิยุโรป) เช่น สะพานเทาเวอร์บริดจ์ หอไอเฟิล หอเอนเมืองปิซา เทพีสันติภาพ ฯลฯ เปิดให้ชม ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3842-1628, 0-3842-4232, 0-3872-6201-2 หรือสำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2271-1896, 0-2616-1533 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรีได้ทำการฉลองเรือหลวงชลบุรีอีกครั้งหนึ้ง ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2527 โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2527 กองทัพเรือได้ทำพิธีมอบเรือหลวงชลบุรีให้เป็นสมบัติของชาวชลบุรี มีนายประกิต อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเพลงดอกประดู่ ภาพหุ่นจำลองเรือรบ 32 ชลบุรี ความเป็นมาของเรือรบหลวงชลบุรี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเห่เรือหลวงชลบุรี คุณลักษณะทั่วไปของเรือหลวง และรายการของที่ระลึกงานฉลองเรือหลวงชลบุรี
ดูพิกัด
คัมภีร์โรคนินทาน เป็นหนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้าย 1.ตำราแก้ธาตุ ทั้ง 4 ของร่างกาย คือ ปฎวิธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 2.ตำราดูฤกษ์ในการดินยา 3.ยาแก้โรคต่างๆ เช่นยามะบันจบ ยาแก้ไข้ ยาแก้ปาก ยาทาตัว เป็นต้น (เอกสารที่ ชบ.ส.87)
ดูพิกัด
"การจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อสืบสานเรื่องราวของการจัดตั้งอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี จากบันทึก เอกสาร หนังสือ คำบอกเล่าของบุคคลเหตุการณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริงของการจัดตั้งชุมชนอำเภอบ้านบึงในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาเกี่นวกับเรื่องประวัติและเค้าโครงเการก่อตั้งอำเภอบ้านบึง ซึ้งกล่าวถึงการก่อตั้งถิ่นฐานชุมชนดั้งเดิม ตระกูลที่สร้างความเจริญให้กับอำเภอบ้านบึงจนถึงปัจจุบัน การผลิตน้ำตาล ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าเซียนซือไท้และสิงโตหิน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัดวัดบุญญฤทธยาถม(บ้านบึง) ประวัติวัดบึงบวรสถิตย์ซึ่งให้ข้อมูลดังนี้ 1ชั้นและอุปจารวัด 2 การด่อสร้างเริ่มแรก 3 ลำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด 4 ปูชนียวัตคุภายในวัด 5 เสนาสนะวัตถุภายในวัด 6 งานประจำปีของวัด 7 ขนบธรรมเนียมภายในวัด และเรื่องประวัติการก่อตั้งศาลโป๋ยเซียนโจวซือและศีลธรรมสมาคม(เม่งซิมตั๋ว) โดยสังเขป."
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
ประเพณีกองข้าว กระทำกันในช่วงประเพณีสงกรานต์ของชุมชน โดยชุมชนหนองปรือนั้นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากมาช้านาน มีวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ประเพณีกองข้าว เป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านหนองปรือ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้เป็นมรดกถึงลูกหลานในอนาคตต่อไป
ดูพิกัด
นายวรรณนพ ผาสุข มีความสนใจเรื่องสมุนไพรมานานแล้ว เริ่มแรกของการเรียนรู้ยาสมุนไพร เริ่มจากการทำกำยาน ซึ่งเป็นยาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ใช้รักษาฝี หนอง ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทดลองใช้ในชุมชนและเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพ เช่น การปิดแผลเปื่อยเน่า การปิดฝีหนอง สามารถดูดหนองได้ดี ถอนพิษปลาดุกทะเล หรือแมงดาทะเลได้ ส่วนผสมในการทำ ได้แก่ ยางจากต้นกำยาน พิมเสนเกล็ด และการบูร (ในสัดส่วนที่เท่ากัน) นำมาตำหรือบดให้เข้ากันจนเหลวและเหนียว ก็ใช้ปิดแผลได้ สรรพคุณ คือ ใช้รักษาแผล ฝีหนอง แผลเกิดจากไฟไหม้ แผลที่เกิดจากโรคเบาหวานที่รักษายาก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และโรคผิวหนังเรื้อรัง สมานแผน และถอนพิษปลาดุกทะเล หรือแมงดาทะเล วิธีเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะทึกแสง ปิดแน่น จะเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปี
ดูพิกัด
วันไหล คือวันทำบุญขั้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ โดยจะกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวพุทธทั่วประเทศเรียกกันว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ถือเป็นวันเทศกาลตรุษไทยตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแบบเดิมในเดือน 5 1 ค่ำ ช่วงฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนวัดใดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง วัดในบริเวณนั้นก็จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น โดยขนทรายตามชายหาด แม่น้ำ ใกล้วัด หรือขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมขังอยู่ตามหนอง คลองบึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการรวมคนเพื่อรวมขุดลอกคลอง หนอง บึง ให้สะอาดเมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขินน้ำไหลได้ตามปกติ ไม่ขังเจิ่งท่วมตามแหล่งต่าง ๆ สิ่งนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการก่อพระทรายน้ำไหลในเทศกาลตรุษไทย ทรายที่ขนเข้าวัดนั้น ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเสนาสนะปูชนียสถานในวัดหรือถมบริเวณวัด
ดูพิกัด
งานประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่วันสงกรานต์วันแรก มีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ มากมายในวัดสัตหีบ เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว การร้องรำทำเพลง เพลงแม่ศรี เพลงฉ่อย แต่ก่อนมีการละเล่นประมาณ ๑๓ วัน ปัจจุบันการละเล่นการร้องรำทำเพลงได้หายไปหมดแล้ว และในทุกๆ วันก็มีการทำบุญตักบาตรกันที่วัด ปัจจุบันเหลือกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การปฏิบัติของประเพณี กำหนด ๓ วัน วันที่ ๑ ก่อเจดีย์พระทราย และการแสดงของเยาวชน วันที่ ๒ งานฉลองเจดีย์พระทราย วันที่ ๓ ขบวนแห่รถสงกรานต์, การสรงน้ำพระพระสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การจรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนาและเป็นการให้ความสำคัญกับผู้
ดูพิกัด
เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งสำหรับทำนา ดำนา ใช้แรงควายคู่เป็นกำลังลากไป ตำบลวัดโบสถ์เป็นที่ลุ่มมาก่อน ก่อนที่จะหว่านกล้าจะไถนาเสียก่อนแล้วจึงใช้คราดเกลี่ยดินให้ละเอียด ก่อนดำนาก็จะมีการเตรียมพื้นที่ด้วยไถและคราดนี้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนเป็นนาหว่านแล้ว “คราดนา” ก็ยังมีบทบาทในการปรับดินให้พร้อมที่จะเป็นนาหว่านได้อีกด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
วัดวังทองเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านนาวัง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศลฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดโป่งตามุข ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งตามุข ต.หนองหงษ์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ. 2484 แต่เดิมมีโป่งอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่ต่ำ เมื่อฝนตกน้ำจะไหลลงมาสุ่โป่งแห่งนี้ ทำให้สัตว์ป่าได้อาศัยกินน้ำในโป่งนี้ มีนายพรานชื่อตามุข ล่าสัตว์เป็นประจำเพื่ออาเนื้อสัตว์ไปขาย จึงปลูกห้างไว้สำหรับล่าสัตว์ที่มากินน้ำในโป่งแห่งนี้จึงได้นามว่าโป่งตามุข เมื่อสร้างวัดจึงได้ชื่อว่า วัดโป่งตามุข ตั้งแต่นั้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
ลักษณะพิเศษ/จุดเด่นของห้องสมุด จัดบริการมุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ตามความต้องการของสมาชิก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่หลากหลายเดือนละ ๒ ครั้ง และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เช่น โครงการคาราวานแก้ปัญหา ความยากจน , โครงการจังหวัดเข้าถึงประชาชน ฯลฯ เลขที่/สถานที่ติดต่อ 18/1 หมู่ 1 ตำบล บ้านช้าง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 – 3847 - 4014 โทรสาร 0 – 3847 - 4376
ดูพิกัด
วัดนาพร้าว ตั้งอยู่ที่ บ้านนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนาพร้าว ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 ที่ได้ชื่อว่าวัดนาพร้าว เพราะเดิมชาวบ้านทำนาและมีสวนมะพร้าวมาก ต่อมามีการย้ายวัด วัดเดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดมะพร้าวเก่า ส่วนวัดที่ย้ายมาเรียกวัดนาพร้าว หรือนาพร้าวใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2525
ดูพิกัด
วัดพันเสด็จใน ตั้งอยู่ที่บ้านพันเสด็จใน ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 17 ตารางวา วัดพันเสด็จในตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2522 ปีพ.ศ. 2491 อำเภอศรีราชามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตลอดไปถึงตำบลบึง ต.บ่อวิน ชาวบ้านจึงได้พากันมาตัดไม้ถางที่ทำกัน ระหว่างนั้นได้เจ็บไข้ล้มตายเป็นจำนวนมากและในขณะเดียวกัน ทางศรีราชาได้ทำรางรถไฟเพื่อขนท่อนซุงออกจากป่ามาทำไม้อัด โดยมีเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแล ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านนจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดพันเสด็จ โดยมีนายเกตุ ทองอินทร์ ชาวบ้านบึงแต่ได้ย้ายถิ่นไปตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านพันเสด็จ เป็นผู้ที่ผู้คนให้ความนับถือ ได้ปรึกษากันว่าสมควรสร้างที่พักสงฆ์ประจำหมู่บ้าน จึงได้สร้างศาลาขึ้น 1 หลัง ในปี 2500 ต่อมาในปี 2503 ประชาชนได้มาจับจองที่ดินทำกินที่พันเสด็จมากขึ้น คนเข้าวัดมากขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งปีพ.ศ. 2521 จึงได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและพ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดขึ้น ได้รัยพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2533
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
โรงแรมราคาประหยัดอยู่ตรงข้ามหาดจอมเทียน ที่เหมาะกับการพักผ่อนแบบครอบครัวเพียงแค่ถนนคั่นและใช้เวลานั่งรถสองแถวเพียงไม่นานไปยังตัวเมืองพัทยา ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวมองหาหาดที่มีคนน้อยกว่าสำหรับวันหยุดพักผ่อน มีบริการห้องพักติดชายหาดในราคาเป็นกันเองโดยเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่พาเด็ก ๆ มาด้วย เนื่องจากที่นี่มีกิจกรรมบนหาดทรายที่เหมาะกับคนทุกวัยให้ทำมากมาย หากต้องการเข้าไปในเมืองพัทยาเพื่อช้อปปิ้ง หรือเปิดหูเปิดตากับแสงสียามค่ำคืนของพัทยา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวจากโรงแรมไปเพียง 15 นาที
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 3 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2015 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand