Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือห้องสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่างๆ เช่น ยาประดังทั้งหมด ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้มะเร็ง ยาแก้ตา ยาบำรุงธาต ยาแก้ลม ยาแก้พยาธิ (เอกสารเลขที่ ธม.ส.89)
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระประกอบด้วยความรู้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ อาณาเขต ประชากร การแบ่งเขต การปกครอง การศาสนา การศึกษา การประกอบอาชีพ กลุ่มพลังเพื่อสังคม การเงินและเศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคนดีศรีเมืองชลของชาวพนัสนิคม มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม และพนัสนิคมกับรอยอารยธรรมโบราณ พร้อมทั้งให้ความรู้ของเรื่องพระพนัสบดี หลวงพ่อติ้ววัดหัวถนน พระพุทธมิ่งเมือง วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดหลวงพรหมาวาส กำแพงเมืองพระรถ พร้อมทั้งแผนผังสังเขป่ของเมืองพระรถ วัดโคกพุทรา สระสี่เหลี่ยม และวัดชุมแสงศรีวนาราม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องของดีเมืองพนัส ได้แก่ เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดินปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การเล่าเรื่องพระรถ-เมรี พร้อมทั้งยังมีการแบ่งเขตตำบลโดยสังเขป
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 นี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอกับ1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเกะสีชัง อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ และวัดธรรมยุตินิกาย โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยกับประวัติศาสตร์การก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่า ความงดงามของศิลปกรรม อันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชางจังหวัดชลบุรีได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติต้นพระศีมหาโพธิชลบุรี ประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 และประวัติพระเกจิอาจารย์ เช่น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้กาล่าวถึงเรื่องของวรรณคดี วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดชลบุรี เช่น ประเพณีวิ่งควาย รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พระจุฑาธุรราชฐานและพระตำนักอื่น ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น มีการรวบรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ของชำร่วย ร้านอาหาร รวมถึงที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล พร้อมแผนที่ตัวเมืองจังหวัดชลบุรี และแผนที่แต่ละอำเภอในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ศาลาฤาษีเขาสามมุข ตั้งอยู่บนเขาสามมุข เป็นที่สถิตของร่างทรงปู่ฤาษีนารอดที่ได้ลงมาโปรดผู้คนให้หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ จนเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไป ถ้าใครเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ก็จะมากราบไหว้ขอพรและมักจะได้สมตามปรารถนา ภายในมีปูชนียวัตถุมากมายให้กราบไหว้ อาธิ องค์พระนารายณ์ องค์ปู่ฤาษีนารอด หนุมาน พระสังกัจจายน์ เป็นต้น ศาลาฤาษีเขาสามมุข อำเภอเมือง ประวัติพอสังเขปก่อนที่จะมาเป็น ศาลาฤาษี มีอาจารย์วสันต์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเข้าทรง มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ต่อมาก็มีอาจารย์เป๋าเอิน ท่านอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์มาชี้บอกว่าอาจารย์วสันต์ เป็นร่างทรงของปู่ฤาษีนารอด แต่อาจารย์วสัตน์ไม่เชื่อ อาจารย์เป๋าเอินจึง สวดมนต์ อาจารย์วสัตน์รู้สึกมืนงง อาจารย์เป๋าเอินบอกว่าอาจารย์วสันต์เป็น ร่างทรงของปู่ฤาษีนารอดต่อไปข้างหน้า จะแผ่บารมีช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ ได้ยากและพวกที่ถูกภูตผีปีศาจรังแก เป็นองค์ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน อาจารย์สวันต์ก็เลยอยู่กับท่านมาตั้งแต่นั่นถึงบัดนี้ก้อ 40 กว่าปี ต่อมาอาจารย์ท้วม มาชวนไปช่วยสร้างวัดแสนสุข เพื่อไปช่วยกันบูรณะวัด อาจารย์สวันต์ก็เลย ไปอยู่กับอาจารย์ท้วมหลายปี ปู่ฤาษีนารอดมาเข้าฝันอาจารย์ท้วมว่าอยากอยู่ บนเขาช่วยบอกกับร่างที่ใช้ทรงช่วยซื้อที่ดิน ตอนนั้นเงินก็ไม่มีจะไปซื้อ ต่อมาท่าน ก็บันดาลโชคให้ก็เลยไปซื้อที่ดินที่ตั้งของศาลาฤาษี และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ ปี 2506 มาเสร็จเรียบร้อยในปี 2509
ดูพิกัด
ได้รับความรู้มาจากมารดาคือคุณแม่กิมซัว เนื่องจำนง ซึ่งมารดามีอาชีทำขนมจีนขาย ต่อมามารดาเสียชีวิต ก็สืบทอดการทำขนมจีนโดยได้นำสูตรมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ให้มีความหลากหลายชนิดขึ้นเช่น น้ำยาปลา เนื้อปู ซึงทำมากว่า 50 ปี แล้ว จนเป็นที่รูจักของผู้คนจำนวนไม่น้อย
ดูพิกัด
น้ำสมุนไพรจากรากสามสิบ เป็นยาสมุนไพรที่มีมานานแล้ว สรรพคุณ คือ ขับปัสสาวะ บำรุงทารกในครรภ์ บำรุงกำลัง รักษาอาการประจำเดือนผิดปกติ มีกรตในกระเพาะมากเกินไป กระเพาะอาหารเป็นแผล อาหารไม่ย่อย แก้บิด ติดเชื้อที่หลอดลม ปวดข้อและคอ ส่วนผสม คือ รากสามสิบ และน้ำสะอาด นำรากสามสิบต้มลงในน้ำเดือด เคี่ยวประมาณ ๓ ชั่วโมง สามารถปรุงรสได้ตามชอบใจโดยเพิ่มน้ำตาลกรวดและใบเตยลงไป เพื่อเพิ่มความหอมหวาน สามารถรับประทานต่างน้ำได้ตลอดวัน ข้อควรระวัง เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้หายไปจากสังคมมานาน การที่จะนำมาใช้เป็นยาอีกครั้งควรระวัง เพราะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสไตรเจน จึงห้ามใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2548 สาขาการช่างฝีมือ(งานกระจก) นายธานินทร์ วิโนทพรรษ เป็นผ้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในงานทำกระจำสลักลาย กระจกที่เหลือจากงานตกแต่งภายใน สามารถสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน รูปลักษณ์ภายนอก เด่น สะดุดตาด้วสีสันของกระจกที่มีให้เลือกมากมายหลายเฉดสี กับดีไชด์แปลกใหม่ เน้นประโยชน์ใช้สอย เหมะสำหรับผู้ที่รับการตกแก่งบ้านมานานกว่า 20 ปี เริ่มต้นด้วยงานกระจกพ่นทราย มีประสบการณ์ทำงานด้านกระจกกว่า 20 ปี ผลิตงานต่างๆ มากมาย โดยเริ่มต้นจากงานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, งานก่อสร้างโครงการบริเวณประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่พุทธมณฑล สาย 4 และงานประดับกระจำสลับลายตามสถานที่สำคัญต่างๆ หลายแห่ง ปัจจุบัน ได้จัดทำผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โดยนำวัสดุกระจำสีมาประดิษฐ์และพัฒนางานพร้อมฝึกอาชีพ งานกระจำ แก่สถานที่ราชการ, องค์กรต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สืบทอดงานศิลปะด้านงานกระจำให้คงอยู่สืบไป
ดูพิกัด
อ่างศิลา ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยหินประเภทหินแกรนิต และหินทราย เดิมเรียกว่าอ่างหิน ทำให้เกิด อาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา คือ อาชีพแกะสลักหิน คนทั่วไปจะนึกถึง คือ ครกหิน เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าพื้นเมืองที่นำชื่อเสียงมาให้แก่ชาวตำบลอ่างศิลา ตั้งแต่อดีต จนถึงจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากครกหินอ่างศิลามีจุดเด่นอยู่ที่ หินมีความแข็งแกร่ง ตำแล้วไม่เป็นทราย ชาวตำบลอ่างศิลายังนำหินมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูป ซึ่งมีความสวยงามมาก นายพนม บรรเทาทุกข์ เรียนรู้วิธีการทำครกหินจากญาติ หัดทำมาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี ปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น ทีเจียรหิน เครื่องขัด และเครื่อตัดหิน เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยทำครกอยู่หลังร้าน หน้าร้านมอบให้ภรรยาเป็นผู้ขาย มีทั้งครกจากหินแกรนิต และครกหินอ่างศิลา ซึ่งครกหินอ่างศิลาจะมีราคาค่อนข้างสูง เพราะหินหายากเนื่องจากได้ปิดบ่อหินไปแล้ว สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งรับมาจากโรงงานและที่ทำด้วยตนเอง มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจ รุ่นลูกไม่มีผู้ใดสนใจในการทำครกหิน ผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้เรื่องการทำครกหินได้
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 155 เป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โรงละคร ประกอบด้วย กำแพงแก้ว หอระฆังมงคล ภัตตาคาร "อลังการ" ภายตกแต่งด้วยศิปะสมัยใหม่ที่เชื้อเชิญให้ผ้มาเยือนได้เอมอิ่มกับอาหารไทยและนานาชาติ ลานวัฒนธรรมและร้านขายของที่ระลึก เป็นพื้นที่แสดงการละเล่นแบบไทยๆ รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมีทะเลสาบ "อลังการ" ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตแบบไทยๆ มีตลาดน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหาผลไม้และขนมไทยได้
ดูพิกัด
วัดหนองแช่แว่น ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแช่แว่น ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2งาน วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ. 2450 ความเป็นมาของวัด นามว่า หนองแช่แว่น แต่เดิมมีชาวบ้านเล่ากันต่อ ๆ มาว่า สมัยก่อนมีคนทำขนมจีน และจะต้องนำหน้าแว่นสำหรับบีบขนมจีนโรยลงในน้ำเดือด เมื่อบีบแป้งโรยเป็นเส้นขมจีนแล้ว แป้งส่วนที่เหลือจะติดอยู่กับผ้าที่เย็บติดกับหน้าแว่น เป็นแป้งที่เหนียวจึงต้องแช่น้ำไว้นาน ๆ จนกว่าแป้งจะเปื่อยหลุดออกจากผ้าแล้วจึงจะนำไปตากแดดให้ผ้าแห้ง จึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า หนองแช่แว่น เริ่มสร้าววัดเมื่อพ.ศ. 2450 ไม่ปรากฎนามว่าผู้ใดเป็นผู้มอบที่ดินถวายยกให้สร้างวัด แต่ได้มอบถวายไว้ จำนวนน 14 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินมีโฉนด ในปัจจุบันได้บูรณะอุโบสถ สร้างศาลาการเปรียญ ฯลฯ ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดหนองยาง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบอนแดง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆังเก่า ห้องสมุด ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 40 องค์ วัดหนองยางนี้ตั้งเมื่อพ.ศ. 2474 โดยมีพระครูเกษีธรรมรัตน์ (สิงห์ หงษา) เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัด และต่อมามีพระครูวิมลศาสนกิจ ได้นำผู้มีจิตศรัทธาบูรณะพัฒนาวัดตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2494 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และโรงเรียนผู้ใหญ่ในวัด
ดูพิกัด
"เป็นหมู่บ้านประมงอยู่ห่างจากพัทยาประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากทางตอนใต้ของชุมชนเป็นอ่าวลึกเหมาะแก่การตกปลา ปลาที่มีชุกชุมมากคือ ปลาปะการังหรือปลาเก๋า ส่วนทางด้านเหนือ จะมีหาดทรายสวยงามพอสมควร เล่น น้ำได้ มีเรือให้เช่าไป ตกปลา ดำน้ำดูปะการัง นักท่องเที่ยวมาลงเรือกันที่นี่เพื่อออกไปพักผ่อนและดำน้ำชมปะการัง ทางด้านทิศเหนือของชุมชนมีหาดทรายสาธารณะที่ทอดยาวต่อเนื่องจากชายหาดนาจอมเทียน สามารถเล่นน้ำได้ มีเรือให้เช่าไปตกปลา ที่บางเสร่มีร้านอาหารทะเลอร่อยหลายร้าน ที่อยู่ : ห่างจากพัทยาประมาณ 16 กิโลเมตร การเดินทาง : จากพัทยาไปตามถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาตรงกิโลเมตรที่ 165.5 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ทางด้านใต้ของบางเสร่ จนสุดทางจะเจอสะพานปลา "
ดูพิกัด
จุดดำน้ำนี้อยู่ทางใต้ของเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นับเป็นจุดดำน้ำเรือจมที่ดีที่สุดของอ่าวไทย เรือสุธาทิพย์หรือที่รู้จักกันในหมู่นักดำน้ำต่างประเทศว่า Hardeep เป็นเรือกลไฟเหล็กที่บริษัทเดินเรือไทย จำกัด ( Siam Steam Navigation) เพื่อใช้บรรทุกสินค้า ซึ่งมีเรือคู่แฝด ชื่อเรือ “วไล” ต่อออกมาพร้อมกัน เรือทั้งสองลำนี้ได้ถูกตั้งชื่อตามพระนามของพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ และ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ เรือสุธาทิพย์จมลงเมื่อเวลาประมาณ 12.40 นาฬิกา ของวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยถูกระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร และจมลงในลักษณะตะแคงเอากราบขวา ซากเรือจมอยู่ที่ความลึก 80-90 ฟุต จมอยู่ระหว่างเกาะโรงโขนกับเกาะจวง ผู้ที่จะดำลงไปจึงควรมีประสบการณ์พอสมควร สภาพของเรือสุทธาทิพย์ในปัจจุบัน ยังทรงรูปตัวเรืออยู่อย่างสง่างาม อุปกรณ์และสิ่งต่างๆ สูญหายไปเกือบหมดสิ้นแล้ว มีการพังทลายของเรือทางด้านท้ายเรือ อันเนื่องจากการที่เรือบางลำนำสมอไปเกี่ยวกับเรือโดยตรง นอกลำเรือ ยังมีปากปล่องไอน้ำเป็นรูปวงกลมบริเวณพื้นทราย มีอ่างล้างหน้าเก่าแก่ตกอยู่ใกล้เคียง ห่างจากตัวเรือไปทางทิศตะวันตกไม่เกิน 100 เมตร จะพบลูกระเบิดขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นลูกระเบิดชนิดเดียวกันกับที่จมเรือลำนี้เมื่อหกสิบปีที่แล้ว ภายในซากเรือนักดำน้ำจะพบเห็นปลาผีเสื้อ ปลาค้างคาว ปลาเก๋า ปลากระเบน ปลาสาก ปลากระพง แหวกว่ายอยู่เป็นจำนวนมาก
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 28 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สวน สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของโรงแรมชูการ์ ฮัท
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 233 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา และบริการนวด โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลักคุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2015 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand