Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยยาว่าด้วยตำรายาแก้ไข้อีดำ อีแดง ว่าด้วย อาการของธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยาแก้ริดสีดวง (เอกสารเลขที่ ธบ.ส.91)
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพที่สำคัญและจดหมายเหตุฉบับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวัดเขาบางทราย ชลบุรี และจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานสมโภช 120 ปี วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ชลบุรีภายในเล่มได้ประมวลภาพปูชนียสถานของวัดเขาบางทราย ชลบุรี ซึ่งมีดังนี้ 1. พระพุทธรูป พระประธานในพระอุโบสถ 2. มณฑปพระพุทธบาท 3. พระเจดีย์โพรง 4. พระเจดีย์ตัน 5. พระดจดีย์ศรีมหาโพธิ์ 6. หอระฆัง 7. พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ 8. พระป่าเลไลยค์ พร้อมทั้งปูชนียบุคคลของวัดเขาบางทรายชลบุรี และในท้ายเล่ม ประกอบด้วยสำเนาลิขิตประวัดวัดเขาบางทราย ซึ่งเป็นคำถวายพระพรของปฐมเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายชลบุรี รวมทั้งจดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเขาบางทราย พ.ศ. 2430และจดหมายเหตุยกวัดเขาบางทรายเป็นพระอารามหลวง
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
ในอดีตชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ ทำนาเป็นส่วนมาก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกมาตากรวมกัน ณ ลานวัด ซึ่งเป็นลานกว้างหลังจากนั้นจึงเก็บเข้ายุ้งฉาง โดยส่วนหนึ่งจะแบ่งให้วัด ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ลานตากข้าว ซึ่งส่วนมากจะนำมาตาก ณ วัดบึงบวรสถิตหรือวัดบึงล่าง และก่อนนำข้าวเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉางนั้น ชาวบ้านก็จะจัดให้มีพิธีกรรมที่เรียกว่า ทำขวัญข้าวเปลือก ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของข้าวและชาวบ้านรวมทั้งจะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีในการทำนาครั้งต่อไป อีกเหนือจากการทำขวัญข้าวเปลือกแล้ว ชาวบข้านก็จะมีการนัดหมายกันนำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันแล้วเชิญภูตผีทั้งหลายมากิต โดยมีความเชื่อว่าภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิต ครอบครัวและทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเส้นไว้แล้วชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การร้องรำทำเพลงเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ของชาวบ้านบึง ปฏิบัติเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เก่าก่อน โดยจะจัดในเดือนห้าของทุกปีเรียกว่างาน "บุญกองข้าว" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "งานบุญบ้านบึง" โดยจัด ณ บริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ มีประชาชนในชุมชนต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดูพิกัด
ปัจจุบันกลองยาวของนายประทวน บุญผึ้ง มีการนำผ้าสีมาแต่งให้สวยงามและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ตัวกลอง ด้วยลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้น มีการทาสีให้สวยเด่นสะดุดตา เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ของวงกลองยาวนายประทวน บุญผึ้ง ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ซื้อหามาได้ทั่วไปซึ่งการเลือกเครื่องดนตรีประกอบเหล่านี้ ใช้วิธีฟังเสียงที่ตีออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ โดยอาศัย ประสบการณ์ของผู้เล่น
ดูพิกัด
นายสนอง ช้างแย้ม อายุ ๗๖ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เดิมเป็นช่างไม้ ช่างต่อเรือ และได้ทำเครื่องดนตรีเป็นอาชีพเสริม เริ่มหัดทำซออู้ได้ประมาณ ๓ ปี เริ่มปี ๒๕๔๒ เพราะชมรม ผู้สูงอายุมาฝึกเล่นดนตรีไทย ลุงสนองชอบดนตรีไทยโดยเฉพาะซออู้ เลยคิดทำซออู้ขึ้นใช้เพราะอยากมีซออู้ไว้เล่นโดยเฉพาะ ทำครั้งแรก ๓ ตัว ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ต่อมาก็ดีขึ้น ทำไปแล้วประมาณ ๓๐ กว่าตัว ให้กรุงเทพฯ ๑๒ ตัว ให้วิทยาลัย ๓ ตัว ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ชิงชัน สายเดิม ใช้หางม้า ต่อมาราคาแพงจึงใช้พลาสติกแทน สายขึงเดิมใช้ด้ายขวั้น ปัจจุบันใช้เส้นพลาสติกเหมือนกัน ราคาซออู้ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตามประเภทของไม้ และการตกแต่งลวดลาย มีการสอนถ่ายทอดต่อไปให้คนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการสนใจมากนัก รับทำตามที่มี ผู้สั่ง ซออู้จะใช้หนังวัว หนังแพะ ถ้าแกะสลักลายหนุมานราคาจะสูงกว่าแกะสลักลายอื่น ซอด้วงจะใช้หนังงูทำ ภายในปีนี้คาดว่าจะจัดตู้เก็บเครื่องดนตรี เป็นพิพิธภัณฑ์ราคาซอด้วง ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ซื้อกะลามาทำจาก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร เพราะกะลามีรูปทรงทุยสวยกว่าที่อื่นๆ และมะพร้าวพันธุ์นี้ปลูกยากในจังหวัดชลบุรี เคยมีผู้นำมาปลูก ๒๐๐ ต้น แต่ขึ้นเพียง ๔ ต้นเท่านั้น ปัจจุบันไม่มีทายาทรับสืบทอดวิชาการทำซออู้ ซอด้วง และกลอง ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ลุงสนองอยากให้ทำสืบต่อๆกัน โดยจะฝึกให้คนที่ชอบจริงๆ เคยสอนเด็กนักเรียนบ้านแหลมแคเล่นดนตรีไทยมี ซอ ขลุ่ย กลองยาว พิณพาทย์ กลองทอม กลองตุ๊ก กลองโทน และลุงสนองมีปู่เป็นนักสร้างโขนสดทำให้มีใจชอบขึ้นมากด้วย ลุงสนอง กล่าวว่าคิดจะต่อตู้เก็บใส่เครื่องดนตรีไทยไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ้านนี้
ดูพิกัด
นายถาวร แสงจิต เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี มีความสามารถในศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเล่นระนาดเอก และระนาดทุ้มโดยเฉพาะระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถนัดมากที่สุด โดยเริ่มเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากบรรพบุรุษเมื่ออายุ 17 ปี จึงประกอบอาชีพด้านดนตรีไทย โดยมีภรรยาและบุตร ร่วมปฏิบัติงานเป็นครอบครัว ฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนที่สนใจทั่วไปรวมทั้งก่อตั้งวงดนตรีไทย เป็นหัวหน้าวงคณะปี่พาทย์ คณะ ถาวร แสงจิต รับงานแสดงทั่วไป และช่วยเหลือสังคม แสดงเพื่อการกุศล ในงานของชุมชนสม่ำเสมอตลอดมา เป็นที่ร จักและยอมรับในความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปึก มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในคณะปี่พาทย์เป็นที่รู้จักยอมรับในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายถาวร แสงจิต เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2542
ดูพิกัด
เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน โดยถือเอาประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงานกิจกรรมของงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขน ของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และการออกร้าน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป
ดูพิกัด
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อการพัฒนาการวิจัยด้านพฤติกรรมและการเพาะขยายพันธุ์ปลาทะเลในกลุ่มปลากระดูกอ่อน ได้แก่ ปลาฉลาม ปลาโรนัน และปลากระเบนชนิดต่างๆ ในตู้เลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพิ่งได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 1 ใน 31 แหล่งทั่วประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยมีผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ดูพิกัด
วัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งเมื่อพ.ศ. 2434 เล่าสืบกันว่า ขุนมหาดไทและนางสมบูรณ์ได้ถวายที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยมีหลวงตาจ้อยเป็นผู้รับ ต่อมาหลวงตาจ้อยและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาโดยให้ชื่อว่า วัดท้ายดอน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2446 นามว่า วัดราษฎร์ศรัทธา ต่อมาได้ก่อสร้างอุโบสถ และทำการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตร จนกระทั่ง พ.ศ. 2493 พระสมุหห์ยิ่ง เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการก่อสร้างถาวรวัตถุมากมายและยังได้ทำการตัดถนนจากสุขุมวิทเข้ามายังวัดเป็นระยะทาง 300 เมตร ในปีพ.ศ.2498 ได้สร้าง โรงเรียนประชาบาลและสถานีอนามัยขึ้น ปัจจุบันการศึกษามีโรงเรียนพระประยัติธรรมแผนกธรรมและศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2513
ดูพิกัด
วัดเนินกระบก ตั้งอยู่ที่บ้านเนิกระบก ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง ศาลาพักร้อน มีพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ รวม 57 องค์ วัดเนินกระบก ตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 มีเจ้าอาวาสคือ พระสำอางค์ อาภากโร
ดูพิกัด
วัดศรีพโลทัย ตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2512
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ริมถนนพรประภานิมตร เข้าทางเดียวกับสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับ โดยแยกจากถนนสุขุมวิทตรงบริเวณหลัก กม.ที่ 145 ไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่งอเที่ยวท่ามกลางสวนไม้ผล มีเรือนไทยประยุกต์จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม มีการจัดตลาดน้ำจำลอง และการแสดงต่างๆ เช่นจ รำไทย มวยทะ วันละ 4 รอบ เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 9.00 -16.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 80 บาท ชาวต่างประเทศ 300 บาท โทร.038423497
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมแกนด์โซล มีทั้งหมด 11 ชั้น และบริการที่พักหรูซึ่งมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจของพัทยา โรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับการประชุม การจัดเลี้ยงหรือการสัมมนาซึ่งสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 200 คน บริเวณใกล้เคียงโรงแรมมีร้านอาหาร โชว์ต่าง ๆ ลานโบว์ลิ่ง และสนามกอล์ฟ โรงแรมแกนด์โซลมอบทำเลที่สะดวกในพัทยาให้คุณ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2015 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand