Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงจังหวัดชลบุรีในประวัติศาสตร์และกล่าวถึงโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี เช่น เมืองพระรถ เมืองพญาแร่ เมืองศรีพโล วัดใหญ่อินทราราม วัดตันสน วัดอ่างศิลา วัดราษฎร์บำรุง วัดเสม็ด วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดเขาบางทราย วัดเขาบางพระวรวิหาร พระตำหนักเกาะสีชัง ตำหนักมหาราชและตำหนักราชินี ศาลาศรีชโบธรเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัดญาณสังวราราม จิตตภาวันวิทยาลัย หอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี พระมงคลนิมิตต์ พระพนัสบดี รวมถึงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น วิ่งวัววิ่งควาย คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีวันไหล ประเพณีถีบกระดาน และทำเนียบศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 4 ศูนย์
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
เมืองจำลอง (มินิสยาม) สถานที่รวบรวมปูชนียสถาน และโบราณสถานย่อส่วนในอัตรา 1 ต่อ 25 ทั้งในประเทศ (มินิสยาม) เช่น วัดพระศรีรัตน ศาสดารามอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานแขวนพระราม 9 ท่าเรือคลองเตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และต่างประเทศ (มินิยุโรป) เช่น สะพานเทาเวอร์บริดจ์ หอไอเฟิล หอเอนเมืองปิซา เทพีสันติภาพ ฯลฯ เปิดให้ชม ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3842-1628, 0-3842-4232, 0-3872-6201-2 หรือสำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2271-1896, 0-2616-1533 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
ในอดีต เคยจับหมูป่ามาเลี้ยง ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ.2543 -2544 ได้ไปศึกษาวิธีการเลี้ยงหมูป่าที่ฟาร์มหมูป่าอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และนำความรู้มาสร้างฟาร์มหมูป่า โดยซื้อพ่อแม่พันธุ์และลูกมาเลี้ยง ในปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 30 ตัว ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่มีความสนใจจากสถานที่ต่าง ๆ เดินทางมาศึกษาดูงาน
ดูพิกัด
นายสุริยน แก้วสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 46 ปี เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแกะสลักโดยพยายมฝึกหัดและศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่ยังอยู่ในเยาว์วัย และพยายามฝึกฝนจนชำนาญ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประกอบกับเป็นคนช่างสังเกต นายสุริยน แก้วสกุล จึงเป็นบุคคลที่มีฝีมือทางด้านการแกะสลักอย่างหาตัวจับยากคนหนึ่ง ทั้งยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ออกแบบแกะสลักครกด้วยลวดลายวิจิตรบรรจง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้ง ผลงานที่สำคัญของนายสุริยน แก้วสกุล คือการแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ได้แกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิม เพื่อนำไปประดิษฐานยังสถานที่ต่าง ๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 องค์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีใจเป็นกุศลโดยได้จัดสร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง และสร้างพระพุทธรูปเพื่อไปประดิษฐานให้ผู้คนสักการะ โดยไม่คิดค่าใด ๆ อีกด้วย แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าเป็นเรื่องวัตถุดิบหรือเรื่องช่างฝีมือซึ่งเหลือน้อยเต็มที เพราะงานแกะสลักหินเป็นงานที่ต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ และความอดทนอย่างมาก แต่นายสุริยน มิได้ย่อท้อ ได้พยายามฝึกหัดช่างฝีมือรุ่นน้องด้วยความมานะอดทน ด้วยใจรักและด้วยความมุ่งหวังที่จะให้งานแกะสลักหินได้คงอยู่ต่อไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสุริยน แก้วสกุล เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(แกะสลักหิน) ประจำปีพ.ศ.2545
ดูพิกัด
งานประดับมุก เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่โบราณเป็นงานช่างฝีมือ ที่ต้องใช้ทักษะในการฉลุเปลือกหอยมุกประดับเป็นลวดลาย ใช้ความประณีตและมีระยะเวลาในการทำงาน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มในสมัยใด
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
วงกลองยาว “เพชรไพลิน” นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร เป็นคนที่ศรีราชาบริเวณที่พักอาศัยเป็นภูเขา เป็นบริเวณทางเข้าวัดเขากิเลน มีบุตรชาย ๒ คน บุตรหญิง ๒ คน แต่ก่อนมีฐานะไม่ดี จึงอาศัยดูและลักจำในด้านการแสดงและวิธีการทำกลองยาวจากญาติผู้ใหญ่ เคยศึกษาที่โรงเรียนศรีราชาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต่อมาได้บวชเป็นเณร และศึกษาวิธีการทำกลองยาว และเริ่มทำจริง เมื่ออายุ ๑๗ ปีโดยทำไปเล่นที่งานสงกรานต์ อำเภอสัตหีบ วัสดุในการทำกลองยาวหาได้จากป่า บริเวณใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภูเขาไม้ขนุนส่วนมากจะหาได้จากอำเภอสัตหีบ หรือหาตามป่าใกล้เคียง ตามการก่อสร้างที่มีการตัดต้นไม้เพื่อทำหมู่บ้านหรือโครงการต่าง ๆ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่จัดแสดงโรนิน เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และให้ลูกค้าที่สัมผัสกับสัตว์น้ำที่หายาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำแนกปลาทะเลเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของโรนิน ปัจจุบันปลาที่อยู่บนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ปลาที่มีกระดูกแข็ง .ปลาที่มีกระดูกอ่อน พร้อมพูดถึงข้อมูลจำเพาะของโรนิน โดยลักษณะทั่วไป มีจมูกกลมและกว้าง มีแถวของกระดูกบริเวณคอและหัว(หลังตา) ลักษณะของครีบหลังและหางที่เหมือนฉลาม ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากด้านบน ทำให้โรนินถูกแยกออกมาจากกลุ่มของกระเบน โรนินจะกินปลาตัวเล็กอาทิ หอย ผัก ปลาทู ปลาโอเป็นอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่าทั่วไปบริเวณอินโด แปซิปิค บริเวณแนวปะการังจนถึงระดับความลึก 90 เมตร และอ่าวไทยบางแห่งที่นักดำน้ำต้องดำลึกประมาณ 50 เมตร ข้อมูลทางชีววิทยาโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอโรนิน ปัจจุบันหายากมากในท้องทะเลบ้านเรา อ.วศิน กล่าวในท้ายที่สุด
ดูพิกัด
เป็นการจัดการแสดงคารบาเร่ต์โดยนักแสดงชายล้วน ด้วยฉากแสงสีเสียงอันตระการตา ซึ่งอยู่บนถนนพัทยาสาย 2 เปิดให้เข้าชมการแสดงทุกวัน วันละ 3 รอบ คือ เวลา 17.30 น. 20.3. และ 22.00น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 250 และ 300 บาท ชาวต่างประเทศ 500 และ 600 บาท
ดูพิกัด
เป็นแหล่งความรู้ที่ดี บนเนื้อที่กว่า 31 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทก่อนเข้าตัวเมืองพัทยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 143 เป็นสถานที่จำลองปูชนียสถาน และโบราณสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย ภูเขาทองพระที่นั่งอนันตสมาคม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีมินิยุโรป ซึ่งจำลอง สถาปัตยกรรม ที่มีชื่อเสียง ของประเทศต่างๆ ทั่วภาคพื้นทวีปยุโรป และอเมริกา เช่น หอไอเฟล , เทพีสันติภาพ ,แกรนแคนยอน , ทาวเวอร์บริดจ์ ในอังกฤษ,โอเปร่า เฮาส์ ในออสเตรเลีย วิหารพาเธนอน ในกรีก ,นครวัต ในกัมพูชา ฯลฯ โดยใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 25 ตั้งอยู๋ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เลยสี่แยก ตลาดนาเกลือ ประมาณ 500 เมตร
ดูพิกัด
รูปปั้นหมอสุก ประดิษฐานอยู่ ณ วัดใหญ่อินทารามวรวิหาร อำเภอเมืองชลบุรี เป็นรูปหล่อท่านั่ง หมอสุกนี้ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หมอเทวดา เพราเป็นแพทย์โยราณที่มีความสามารถใรการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้านอย่างได้ผลยิ่งทั้งยังไม่คิดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ชื่อเสียงของหมอสุกเป็นที่เลื่องลือไปไกลจนได้รับความไว้ว่งพระทัยใข้ไปถวายการตรรวจรักษาพระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดูพิกัด
ในโลกโลกียะ หมายถึง โลกของผู้แสวงหาความสุขด้วยกามารมณ์ ต้องต่อสู้ ดิ้นรน แสวงหาอยู่บนกองทุกข์ สัตว์โลกมองไม่เห็นความทุกข์ กลับนึกว่าโลกนี้คือความสุข จึงต้อง เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด อุปมาเหมือนนกบินอยู่บนอากาศย่อมไม่เห็นอากาศ หนอนอยู่ใน อุจาระย่อมไม่รังเกียจว่าเป็นของปฏิกูลฉันใดก็ฉันนั้น มนุษย์เราก็เช่นเดียกวันย่อมไม่เห็นในทุกข์ เพระเพลิดเพลินในกามารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ว่าเป็นความสุข สำหรับบุคคลผู้มี ปัญญา ซึ่งพิจราณาแล้วว่า โลกนี้คือทุกข์ทีเปรียบเสมือนกรงขังสัตว์โลก จึงได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นตามรอบเท้าของพระอริยะเจ้า มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น เพื่อดำเนินไปสู่โลกุตรภูมิ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 47 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคอฟฟี่ช็อป Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ซาวน่า และห้องอบไอน้ำ เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3.5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 40 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มี เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ, น้ำขวดฟรี, อินเทอร์เน็ตไร้สาย อยู่ภายในห้องพัก โรงแรมใน ชลบุรี แห่งนี้มี ห้องพักชั้นพิเศษ, คอฟฟี่ช็อป, ลิฟท์ ไว้คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของลูกค้า ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ห้องฟิตเนส ด้วยปณิธานในการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่า ท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่ เอค เรสซิเด้นซ์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2016 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand