Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วย 1.คัมภีร์ธาตุพิกัดพุทธศาสตร์ ฉ้นทศาสตร์ โหราศาสตร์ 2.ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง 3.กล่าวถึงลักษณะแห่งการทรงศีล 7 ประการ 4.ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ยาแก้ขัดเบา ยาแก้กายภายใน ยาแก้ชัก เป็นต้น
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติชลบุรี สถานที่สำคัญในชลบุรี และประเพณีท้องถิ่นจำนวน 14 รายการ ดังนี้ ประวัติชลบุรี ประวัติหนองมน ประวัติตำหนักมหาราช ตำหนักมหาราชินี ประวัติอ่างศิลา ประวัติเจ้าแม่สามมุข ประวัติเกะสีชัง ประเพณีคืออะไร ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประเพณีบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ประเพณีถีบกระดาน ประเพณีกองข้าวศรีราช ประเพณีต่อยมวยตับจาก ประเพณีพระทรายวันไหลบางแสน ประเพณีไอ้เมฆอีหมอกและประเพณีการทายโจ๊ก
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2548 สาขาการช่างฝีมือ(งานกระจก) นายธานินทร์ วิโนทพรรษ เป็นผ้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในงานทำกระจำสลักลาย กระจกที่เหลือจากงานตกแต่งภายใน สามารถสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน รูปลักษณ์ภายนอก เด่น สะดุดตาด้วสีสันของกระจกที่มีให้เลือกมากมายหลายเฉดสี กับดีไชด์แปลกใหม่ เน้นประโยชน์ใช้สอย เหมะสำหรับผู้ที่รับการตกแก่งบ้านมานานกว่า 20 ปี เริ่มต้นด้วยงานกระจกพ่นทราย มีประสบการณ์ทำงานด้านกระจกกว่า 20 ปี ผลิตงานต่างๆ มากมาย โดยเริ่มต้นจากงานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, งานก่อสร้างโครงการบริเวณประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่พุทธมณฑล สาย 4 และงานประดับกระจำสลับลายตามสถานที่สำคัญต่างๆ หลายแห่ง ปัจจุบัน ได้จัดทำผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โดยนำวัสดุกระจำสีมาประดิษฐ์และพัฒนางานพร้อมฝึกอาชีพ งานกระจำ แก่สถานที่ราชการ, องค์กรต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สืบทอดงานศิลปะด้านงานกระจำให้คงอยู่สืบไป
ดูพิกัด
ศาลาฤาษีเขาสามมุข ตั้งอยู่บนเขาสามมุข เป็นที่สถิตของร่างทรงปู่ฤาษีนารอดที่ได้ลงมาโปรดผู้คนให้หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ จนเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไป ถ้าใครเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ก็จะมากราบไหว้ขอพรและมักจะได้สมตามปรารถนา ภายในมีปูชนียวัตถุมากมายให้กราบไหว้ อาธิ องค์พระนารายณ์ องค์ปู่ฤาษีนารอด หนุมาน พระสังกัจจายน์ เป็นต้น ศาลาฤาษีเขาสามมุข อำเภอเมือง ประวัติพอสังเขปก่อนที่จะมาเป็น ศาลาฤาษี มีอาจารย์วสันต์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเข้าทรง มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ต่อมาก็มีอาจารย์เป๋าเอิน ท่านอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์มาชี้บอกว่าอาจารย์วสันต์ เป็นร่างทรงของปู่ฤาษีนารอด แต่อาจารย์วสัตน์ไม่เชื่อ อาจารย์เป๋าเอินจึง สวดมนต์ อาจารย์วสัตน์รู้สึกมืนงง อาจารย์เป๋าเอินบอกว่าอาจารย์วสันต์เป็น ร่างทรงของปู่ฤาษีนารอดต่อไปข้างหน้า จะแผ่บารมีช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ ได้ยากและพวกที่ถูกภูตผีปีศาจรังแก เป็นองค์ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน อาจารย์สวันต์ก็เลยอยู่กับท่านมาตั้งแต่นั่นถึงบัดนี้ก้อ 40 กว่าปี ต่อมาอาจารย์ท้วม มาชวนไปช่วยสร้างวัดแสนสุข เพื่อไปช่วยกันบูรณะวัด อาจารย์สวันต์ก็เลย ไปอยู่กับอาจารย์ท้วมหลายปี ปู่ฤาษีนารอดมาเข้าฝันอาจารย์ท้วมว่าอยากอยู่ บนเขาช่วยบอกกับร่างที่ใช้ทรงช่วยซื้อที่ดิน ตอนนั้นเงินก็ไม่มีจะไปซื้อ ต่อมาท่าน ก็บันดาลโชคให้ก็เลยไปซื้อที่ดินที่ตั้งของศาลาฤาษี และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ ปี 2506 มาเสร็จเรียบร้อยในปี 2509
ดูพิกัด
เดิมมีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้พบเห็นผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ในงานแสดงสินค้าในหลาย ๆ แห่ง จึงเกิดความสนใจมาก และได้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหน่วยงานที่เปิดอบรม และได้ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ ทำให้เกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
ในการนำใบขลู่ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคมากมาย เช่น ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยขับปัสสาวะ ในฐานะที่ใบขลู่เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นาน คุณยุวดีมีความตั้งใจส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม อสม. มีงานทำ ประกอบกับคุณยุวดี เป็นแพทย์มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างจึงได้คิดค้นวิธีการนำใบขลู่มาพัฒนาให้ใบขลู่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยการนำใบขลู่มาแปรรูปให้อยู่ในรูปของใบชาขลู่เพื่อรักษาสุขภาพ
ดูพิกัด
นายขจร รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ได้เรียนรู้เรื่องการทำครกหิน จากบิดาตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นที่ไว้วางใจของบิดา และสานต่อการทำครกหินมากกว่า ๓๐ ปี จนได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีนอกจากนั้นยังมีความคิดริเริ่มาสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบของหิน มาเป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปเห็ด ปลาโลมา เพื่อใช้ในการตกแต่งสวนหย่อม การทำหินหมุน โดยใช้แรงดันน้ำดันหินให้หมุนโดยการตั้งองศา เป็นเทคนิคการทำให้หินหมุนจนเป็นที่นิยมและแพร่หลาย มีผู้สนใจประกอบด้วยนักศึกษาและกลุ่มแม่บ้าน มาศึกษาดูงานเสมอซึ่งได้เป็นวิทยาการสอน หรือ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจและเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
ดูพิกัด
วัดเดือนเพ็ญ
ดูพิกัด
วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง และฌาปนาสถาน วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในที่ดินวัด
ดูพิกัด
วัดบ้านศาลา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเหล็กทรงไทย กุฎิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร เป็นอาคารคอนกรีต วัดบ้านศ่าลา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2377 ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมอุโบสถสร้างด้วยไม้ในปี พ.ศ. 2491 พระอธิการทองดี ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ และสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง และได้บูรณะปฎิสังขรณ์ และพัฒนาตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
ดูพิกัด
"วัดโคกท่าเจริญ ตั้งอยู่ที่ ต.พานทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 23 ไร่ 19 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาการเปรียญ นอกจากนี้ยังมีอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระปรางค์ และรูปหล่อหลวงพ่อปี่ วัดโคกท่าเจริญ ตั้งเมื่อพ.ศ. 2467 โดยนางหงษ์ เทียนไชย ,กำนันทอง สหายา และนางเงิน สหายา ทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเสนาสนะขึ้น และได้มีการพัฒนามากในสมัยของพระครูไพศาลสารธรรม (หลวงพ่อปี่) และได้มีการพัฒนามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 "
ดูพิกัด
วัดหนองสังข์ประชาบำรุง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน ตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2511
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 3-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 30 ห้อง ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่มี เครื่องเป่าผม, ห้องปลอดบุหรี่, มินิบาร์ ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก ลูกค้าจะได้พบกับ ร้านอาหาร, ที่จอดรถ ที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สวน เพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 3-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 59 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน มีคอฟฟี่ช็อป เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักที่สนใจในการออกกำลังกายหรือผ่อนคลาย ภายในโรงแรมมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งไว้รองรับความต้องการ ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 79 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหารและบริการซักรีดซักแห้ง ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักที่สนใจในการออกกำลังกายหรือผ่อนคลาย ภายในโรงแรมมีบริการนวด สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้งไว้รองรับความต้องการ ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2016 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand