Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เรื่อง แขก-ไทย-ลาว-จีน เมืองพนัสนิคม เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องเมืองพนัสนิคมหรือนครอินทปัตถ์ซึ่งมีคน 4 เผ่า เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่โบราณกาลแล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเมืองพนัสนิคมในปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้น คือ อินเดีย ไทย ลาว และจีน ซึ่งทำให้เราทราบว่าเผ่าพันธุ์ของคนเมืองพนัสนิคมนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้านอาหารการกิน ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบเนียน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในแต่ละเรื่องจะมีแผนที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม
ดูพิกัด
พระครูพินิจสมาจาร อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อโด่ ชัยเสอม เมื่อสมัยเป็นเด็กได้รับการศึกษา จากพระอาจารย์ปั้น เจ้าอาวาสวัดนามะตูมสมัยนั้น หลวงพ่อโด่ อุปสมบทที่วัดนามะตูมมีพระอาจารย์เพ็ง เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีคู่กับวิชาคาถาอาคมกับอาจารย์ปั้นและอาจารย์เพ็งเมื่อเรียนจบจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ออกธุดงค์หาอาจารย์ทางเวชมนต์คาถาอาคมต่อไปอีก เช่น หลวงพ่อสังข์ วัดเนินสังข์ ตำบลไร่หลักทอง และ หลวงพ่อทิม วัดละหานไร่ เป็นต้น หลวงพ่อโด่ เป็นเจ้าอาวาสแทนอาจารย์ปั้น เมื่อพ.ศ. 2440 เป็นเจ้าคณะตำบลนามะตูม เมื่อพ.ศ. 2476 เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพ.ศ. 2481 พร้อมกับสมณศักดิ์ พระครูพินิจสมาจาร และได้เป็นพระครูชั้นเอก เมื่อพ.ศ. 2512 หลวงพ่อโด่ เป็นพระอาจารย์ที่มีคาถาอาคมขลัง เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งใกล้ไกล วัดใดทำพิธีปลุกเสกเหรียญและวัตถุมงคลใด ๆ ต้องมีรายนามของหลวงพ่อโด่รวมอยู่ด้วย ทุกครั้ง รวมทั้งการรับนิมนต์ เจิมบ้าน เจิมรถ เจิมป้าย ฯลฯ หลวงพ่อโด่ นอกจากเป็นพระที่มีคาถาอาคมแล้ว ยังเป็นพระหมอยาแผนโบราณรักษาหลายโรค ยังทำให้ท่านมีชื่อเสียง ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ขอเป็นเจ้าของวัตถุมงคลไม่ขาดสาย เฉพาะอย่างยิ่งเหรียญงานฝังลูกนิมิต เหรียญรุ่น จปร. และแหนบรุ่นต่าง ๆ หลวงพ่อโด่ มรณภาพเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเป้นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2518
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เนื่องในวันเสด็จสวรรคตครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระอารามนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2430 เนื้อหาภายในเล่มผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาพระบาทบางทรายชลบุรีว่าตั้งอยู่บนเขาหย่อม ๆ ทางด้านเหนือของจังหวัดชลบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร รอบ ๆ บริเวณเขาบางทราย มีโบราณสถานตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระเจดีย์ พระวิหารล่าง ศาลาเก้าห้อง หอระฆังปูน มณฑปพระพุทธบาท พระพุทธบาทสององค์ พระจันทร์ศิลา และพระเจดีย์ตัน แต่ละแห่งจะให้รายละเอียดรูปลักษณะและบริเวณที่ตั้งพร้อมภาพประกอบ ท้ายสุดของเล่มมีจดหมายเหตะพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเขาบางทราย ชลบุรี พ.ศ. 2430
ดูพิกัด
มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในชลบุรีประทับนั่งหันหน้าออกทะเลมองเห็นเด่นชัด ภายใต้ฐานเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กอยู่ข้างใน และมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ เขียนไว้ถึง 37 ปาง อยู่ใกล้กับศาลาฤาษี เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
นวดแผนไทย (มีเครื่องอบไอน้ำ นวดฝ่าเท้า ทำดอกไม้จันทน์) โดยนางประทิน เหลืองอ่อน อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เดิมเคยเป็น อสม. จากนั้นโรงพยาบาลพนัสนิคม เปิดอบรม สถานีอนามัยจึงส่งเข้าอบรมบริการให้แก่สมาชิกและคนทั่วไป คิดค่าบริการ นวดตัว ๑๐๐ บาท นวดครึ่งตัว ๕๐ บาท นวดฝ่าเท้า ๕๐ บาท อบไอน้ำ ๔๐ บาท /๒๐ นาที มีโครงการถ่ายทอดให้สมาชิกในชมรม เปิดนวดทุกวันอาทิตย์ มีการประคบด้วย อบสมุนไพรประกอบด้วย ขมิ้น พิมเสน การบูร ไพล ตะไคร้ มะกรูด ผักบุ้ง ส้มป่อย
ดูพิกัด
เป็นผู้นำการผลิตอาหารแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกองให้เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนที่ถูกต้องให้ครบวงจรตามหลักการเกษตร
ดูพิกัด
พระครูวรเวชวิศาล สุวณฺโณ นามเดิม สมบุญ อินทสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 อายุ 63 ปี เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณและพัฒนาการรักษากระดูก ด้วยระบบความร้อนประกอบกับสมุนไพรจนประสบความสำเร็จได้รับความศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้ริเริ่มผลิตแก๊สชีวภาพจากรำข้าวขึ้นใช้ประโยชน์ เป็นการประหยัดเงิน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา โดยนำความเจริญทุกรูปแบบเข้าสู่วัดและชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน ท่านปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา และประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนตลอดมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ พระครธวรเวชวิศาล สุวณฺโณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ป้องกันและรักษาโรค) ประจำปี พ.ศ. 2535
ดูพิกัด
เป็นเครื่องมือตำ “ข้าวกล้อง” ให้เป็น “ข้าวสาร” โดยนำข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องสีข้าวด้วยมือใส่ลงไปในครกนี้แล้วตำด้วย “สากมือ” หรือ “สากตะลุมพุก” ก็ได้ จนกว่าจะขาวพอจะนำไปร่อนแยกรำออกจากข้าวสารต่อไป ครกนี้สามารถใช้งานอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่น ตำแป้ง ทำขนมบางชนิด ตำหยวกเลี้ยงหมู เป็นต้น เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
นายเฉลย ศรีคุ้ม เกิดเมื่อพ.ศ. 2478 ที่ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 62 ปี มีความสนใจเรื่องการแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่ยังวัยเยาว์ โดยได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีต่อกระดูก รักษาโรคกระดูก โรคงูสวัด วิธีแก้พิษงูกัด ตลอดจนฝีต่าง ๆ จากนายนิล วัชโรทัย ซึ่งเป็นตา และจากการที่นายเฉลย ศรีคุ้ม เป็นผู้มีความมานะ พากเพียร ขยัน อดทน จึงทำให้ทีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ หลายด้าน อาทิเช่น เรื่องยาสมุนไพร น้ำมันมนต์ ดังนั้นนายเฉลย ศรีคุ้มจึงได้นำความรู้ ความสามารถ เหล่านี้มารักษาผู้ป่วยด้วยโรคกระดูก ตั้งแต่อายุ 28 ปี ซึงได้ผลดีมาก ผู้ป่วยที่มารับการรักษามีอาการดีขึ้นและหายทุกคน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทัวไปทั้งใกล้และไกล ตลอดทั้งชาวต่างประเทศ นอกจากนี้นายเฉลย ศรีคุ้ม ยังเป็นผู้มีคุณธรรมเคร่งครัดในคำสอน อีกทั้งมีสัจจะ มีศีลธรรม มีความอดทน เสียสละทั้งกายและใจ ทำงานบริการสังคมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยคิดค่าบูชาครู เพียงครั้งละ 6 บาท แม้กระทั่งปัจจุบันยังคงให้ความอนุเคราะห์แก่ชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย นับเป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายเฉลอย ศรีคุ้ม เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการรักษาโรคและการป้องกัน ประจำปี พ.ศ. 2540
ดูพิกัด
ชาวบ้านเรียกวัดอุทยานหรือวัดสมถะ วัดนี้สร้างเมื่อ ประมาณ 200กว่าปี ราว ๆ รัชกาลที่ 2 แห่งรัตนโกสินทร์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อใดไม่ทราบรู้ว่าอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 28 มีนาคม 2528 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูสังฆรักษ์เปรื่อง ปคุโณ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
อยู่ด้านหน้าเกาะสีชัง ห่างจากเกาะสีชังไปประมาณ 5 นาที เรือโดยสารที่ไปเกาะสีชังจะแวะจอดที่เกาะขามใหญ่ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่มีไม่กี่หลัง หากอยากไปเที่ยวชมก็ใช้บริการเรือเหมาไปส่ง บนเกาะเป็นหมู่บ้านชาวประมง มีบริการที่พักรับรองนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (Homestay) รอบเกาะไม่มีรีสอร์ทต่างๆ แต่หากจะไปแค้มปิ้งก็พอไหว ซึ่งมีกิจกรรมตกปลา หาหอยนางรมและตกปลาหมึก พอมีที่เล่นน้ำ ตรงบริเวณหมู่บ้าน และมีที่ตกปลาตามโขดหินต่างๆ จะมีประเพณีวันไหลซึ่งกำหนดให้เป็นวันที่ 18 เมษายนของทุกปี จะมีประชาชนในท้องถิ่นและจากที่อื่นๆ มาร่วมทำบุญ ตักบาตร เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำหลายประเภทเช่น อุ้มสาวลงน้ำ การแข่งเรือ ว่ายน้ำ ตกปลา มวยทะเล เป็นต้น
ดูพิกัด
วัดแหลมประดู่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2486 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2508
ดูพิกัด
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง บริเวณที่เทียบเรือเทววงค์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี หลังจากมีถนนอัษฎางค์แล้ว ชาวบ้านได้ย้ายบ้านเรือนไปตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมทางเหนือของเกาะทำให้ชาวบ้านอยู่ไกลจากวัดเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯให้สถาปนาอารามขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิรก และเพื่อชาวบ้านจะได้ทำบุญตักบาตรสะดวก พระราชทานนามว่า” วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม” ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมด้วยปูชนียสถานสำคัญอีกมากมาย ให้สาธุชนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ดูพิกัด
"พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี (ตึกพระพันวัสสา) เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2445 ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวศรีราชาและประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียง ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพระพันวัสสา ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ 4 ห้องด้วยกัน ในส่วนห้องโถงด้านหน้าจัดแสดงพระบรมรูปสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมรูปที่จัดไว้ด้านหน้าพระบรมโกศของพระองค์ และยังมีโครงการขยายพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ไปสู่ด้านล่างเพื่อจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน "
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 60 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีที่จอดรถ และร้านค้าไว้บริการแก่ลูกค้า ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของซัคเซส อินน์ พัทยา
ดูพิกัด
โรงแรมสูง 8 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 131 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่ ประกอบไปด้วย อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อ่างอาบน้ำ, โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, ตู้เซฟในห้องพัก โรงแรมใน พัทยา แห่งนี้มี คอฟฟี่ช็อป, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, บริการซักรีด/ซักแห้ง เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ ณ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 48 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิตจึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่ Seven Zea Chic Hotel แห่งนี้
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand